Přejít k obsahu

Úřední deska FPE

Harmonogramy

Mimorozvrhová činnost v letním semestru akademického roku 2016/2017
Harmonogram akademického roku 2016/2017
Archív

Významné dokumenty

Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2017
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2016-2020
Dodatek ke Statutu FPE ZČU
Předpisy a vyhlášky
Rigorózní řád
Jednací řád vědecké rady
Volební a jednací řád akademického senátu
Disciplinární řád pro studenty
Statut FPE ZČU
Archív

Vyhlášky děkana

Normy (vyhlášky a rozhodnutí děkana) v působnosti Fakulty pedagogické

Vyhlášky proděkanů

Pokyn proděkana pro studijní činnost č. 01PD/2017 - Organizace upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2016/2017
Vyhlášení SVOČ 2017
Vyhlášení Grantového systému pro akademické pracovníky FPE pro rok 2017 – GRAK17
Vyhlášení Bakalářské grantové soutěže FPE pro rok 2017
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2016 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 05PD/2016 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn č. 04PD/2016 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-17 pro rok 2017 Zahraniční mobility pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů.
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2016 - Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 02PD/2016 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2015/2016
Pokyn č. 05PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2015 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2015/16
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Pokyn č. 01PD/2014 o poplatcích spojených se studiem Pokyn upřesňující výšku poplatků za delší studium, další studium, rigorózní zkoušku, přijímací řízení a promoce.
Archív

Dokumenty AS FPE

Výsledky voleb

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017 - studentská část
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017
Vyhlášení konečných výsledků 2016
Výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE pro funkční období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017
Předběžné výsledky voleb do AS FPE pro roky 2016 - 2017
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU pro roky 2016 - 2017

Volby - seznam oprávněných voličů

Seznam oprávněných voličů pro doplňující volby do studentské části volebního celku FPE v AS ZČU v Plzni na funkční období 2016-2017
Seznam oprávněných voličů pro doplňující volbu do studentské části AS FPE ZČU 2016

Volby - obecné informace

Volební a jednací řád AS FPE

Volby - návrhové listy a seznamy kandidátů

Kandidati studentské části AS FPE ZČU

Termíny jednání

Termíny jednání AS FPE 1. pol. 2017

Pozvánky

Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 3. 5. 2017
Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 19. 4. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 5. 4. 2017

Kandidáti doplňujících voleb

Kandidát doplňujících voleb do studentské části AS ZČU
Archív

Zápisy z jednání AS FPE

Zápis z 15. jednání předsednictva AS FPE (22. 3. 2017)
Zápis z 15. jednání pléna AS FPE (1. 3. 2017)
Zápis ze 14. jednání předsednictva AS FPE (15. 2. 2017)
Zápis ze 14. jednání pléna AS FPE (1. 2. 2017)
Zápis z 13. jednání předsednictva AS FPE (18.1.2017)
Zápis z 13. jednání pléna AS FPE (4.1.2017)
Zápis z 12. jednání předsednictva AS FPE (19.12.2016)
Zápis z 12. jednání pléna AS FPE (7.12.2016)
Zápis z 11. jednání předsednictva AS FPE (25.11.2016)
Zápis z 11. jednání pléna AS FPE (2.11.2016)
Zápis z 10. jednání předsednictva AS FPE (24.10.2016)
Zápis z 10. jednání pléna AS FPE (19.10.2016)
Zápis z 9. jednání předsednictva AS FPE (12.10.2016)
Zápis z 8. jednání předsednictva AS FPE (6.10.2016)
Zápis z 9. jednání pléna AS FPE (7. 9. 2016)
Zápis ze 7. jednání předsednictva AS FPE (1.9.2016)
Zápis z 8. jednání pléna AS FPE (1.6.2016)
Zápis z 6. jednání předsednictva AS FPE (20.5.2016)
Zápis ze 7. jednání pléna AS FPE (4. 5. 2016)
Archív

Zápisy z jednání vědecké rady

Zápis z jednání VR (7. 3. 2017)
Zápis z jednání VR (13. 10. 2016)
Zápis z jednání VR (11. 5. 2016)
Zápis z jednání VR (18. 11. 2015)
Zápis z jednání VR (10. 4. 2015)
Archív

Zápisy z jednání kolegia děkana FPE

Zápis z jednání KD (10. 4. 2017)
Zápis z jednání KD (20. 3. 2017)
Zápis z jednání KD (13. 2. 2017)
Zápis z jednání KD (16. 1. 2017)
Příloha k zápisu z jednání KD (5. 12. 2016)
Zápis z jednání KD (5. 12. 2016)
Zápis z jednání KD (21. 11. 2016)
Úkoly pro katedry - splnění a nesplnění
Zápis z jednání KD (31. 10. 2016)
Zápis z jednání KD (17. 10. 2016)
Zápis z jednání KD (3. 10. 2016)
Zápis z jednání KD (19. 9. 2016)
Zápis z jednání KD (5. 9. 2016)
Zápis z jednání KD (29. 8. 2016)
Zápis z jednání KD (20. 6. 2016)
Zápis z jednání KD (6. 6. 2016)
Zápis z jednání KD (23. 5. 2016)
Zápis z jednání KD (16. 5. 2016)
Zápis z jednání KD (9. 5. 2016)
Archív

Aktiv vedoucích kateder

Zápis z jednání AVK a ATK ze dne 9. prosince 2015
Prezentace z jednání AVK a ATK ze dne 9. prosince 2015
Archív

Výroční zprávy rad studijních programů

Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Specializace v pedagogice B7507
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Přírodovědná studia B1001
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Učitelství pro 1. st. ZŠ
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Předškolní a mimoškolní pedagogika B7531
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Tělesná výchova a sport B7401
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Učitelství pro ZŠ (prezenční forma)
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Učitelství pro ZŠ (kombinovaná forma)
Výroční zpráva za rok 2016 - Rada studijního programu Učitelství pro střední školy
Archív

Koleje a menzy

Správa kolejí a menz ZČU

Volba děkana 2015

Archív

Rozvrhy

Rozvrhy FPE na akademický rok 2015-2016
Osobní rozvrhy studentů FPE (dostupné po přihlášení)

Disciplinární komise

Archív

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí

Patička