Přejít k obsahu

logo_se sg

                                                                                                                                                                                                   

 

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierenden, Bewerber/innen und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • 24.10.2018 se ruší konzultační hodiny Dr. Stočese.

 • POZOR! 18.10.2018 odpadá výuka i konzultační hodiny prof. Höppnerové a doc. Pfeiferové!

 • Studenti, kteří chtějí zařídit individuální způsob plnění studia musejí dodržet tento postup:
  • doručení papírové žádosti na sekretariát katedry (osobně nebo poštou), skenované žádosti zasílané mailem nemůžeme akceptovat
  • k žádosti doložte všechny přílohy (pracovní smlouva, potvrzení od lékaře, apod.)
  • katedra vyřídí vaší žádost centrálně - nebudete tedy chodit za každým vyučujícícm jednotlivě
  • po vyřízení zašle katedra žádost ke schválení na studijní oddělení (o této skutečnosti Vás budeme informovat)

 • Připomínáme studentům, že máte povinnost účastnit se výuky v prvním týdnu semestru. Pokud se nemůžete dostavit nebo budete plnit předmět individuálně, je i tak důležité, abyste vyučujícího kontaktovali!

 • ZČU má pro rok 2018 otevřen přístup do více než 18.000 titulů odborných elektronických knih od vydavatelství Elsevier, Springer, Wiley a Taylor&Francis. Bližší informace s odkazy na seznam titulů e-knih jsou uvedeny: http://www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihy.html

  Na konci roku 2018 pak bude pro konsorcium veřejných výzkumných institucí trvale zakoupena (z finančních prostředků Národní technické knihovny)  část těchto titulů e-knih dle nejvyššího využívání.

 • Chtěli bychom studentům připomenout, aby měli na mysli, že úřední a konzultační hodiny členů KNJ se mění vždy během každého semestru a i zkouškového období. Děkujeme za pochopení.

 • Prosíme všechny studenty, aby veškeré žádosti (o uznání předmětů, individuální plány,...) nosili vytištěné včetně příloh na sekretariát katedry. Žádosti můžete rovněž vhodit do schránky katedry u vrátnice na Klatovské. Naskenované žádosti zaslané mailem již nebudeme akceptovat.

 • Literatur im Unterricht? Die KOMIN-Studenten haben gezeigt, dass es geht! Wie es geht, können Sie in unserem neuen, praxisorientierten Buch lesen.

 • Ist Deutsch wirklich an der Grenze?
  Unsere Kollegen haben über dieses Thema diskutiert und aus den Beiträgen ist ein neues Buch entstanden. Wenn jemand das Buch durchblättern will, findet er das Buch in der Bibliothek oder am Lehrstuhl.

naše publikace

 • Dovolujeme si Vás informovat o novém projektu, který umožňuje využít bezplatně mezinárodní meziknihovní službu ze dvou zúčastněných německých knihoven:
  Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

Jedná se o projekt "Prostor učení - Knihovnická informační platforma".
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) v projektu byla zahájena 1. ledna 2017 a končí 31. října 2018.
On-line katalogy jsou k dispozici na těchto adresách –
https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/ http://opac.bibliothek.tu-chemnitz.de/libero/WebOpac.cls
a
https://katalog.hszg.de/

V případě zájmu kontaktujte paní Radku Čechovou na adrese rcechova@uk.zcu.cz nebo osobně v Pedagogické knihovně na Klatovské.
Formuláře pro výpůjčku jsou k dispozici na této adrese –
http://www.knihovna.zcu.cz/formul…/…/Objednavka_vypujcky.pdfChemnitz


 

 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do konce druhého týdne semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 

Patička