Přejít k obsahu

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierenden, Bewerber/innen und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • Upozoňujeme studenty, že od 18.12 do konce roku bude sekretariát z důvodu dovolené uzavřen.

 • Milí studenti,

  dovolujeme si Vás pozvat na přednášku a promítání filmu bývalé studentky FPE Veroniky Kupkové, která se zajímá o česko-německé vztahy a tématiku odsunu.

  Přednáška proběhne 5.12. od 14:50 v místnosti CH 308. Na programu bude nejprve přednáška o česko-německých vztazích, poté bude promítání filmu „Generation N“ o odsunu (film je v němčině s českými titulky, cca 80 min), následně bude diskuze o filmu.

  Za účast na této akci získáte 8 bodů pro předmět NJPX.

  Pokud se akce chcete zúčastnit, budeme rádi, abyste nám to dali vědět, abychom případně mohli zařídit větší místnost. Nezávazně se hlaste slečně Mgr. Chavíkové na ichavik@knj.zcu.cz.

  Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

  S pozdravem

  Vaše KNJ

 • Dne 1.12.2017 se na KNJ uskuteční didaktický workshop na téma "Testen und Bewerten im DaF-Unterricht". Workshop pro studenty Navazujícího magisterského studia NJ povede dr. Thomas Stahl (Uni Regensburg), v jeho praktické a diskuzní části dostanou prostor i pozvaní učitelé němčiny z vybraných ZŠ a SŠ. Workshop je jedním z dalších kroků ve snaze o zkvalitnění pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů NJ, o další přiblížení teorie a praxe.

 • 29.11. odpadají konzultační hodiny Dr. Stočese.

 • Pro přetrvávající nemoc Dr. Voltrové se ruší její výuka a úřední hodiny i tento týden (do 24.11.). Výuka bude nahrazena. Děkujeme za pochopení.

 • Naše katedra ve spolupráci s FF ZČU a Svazem Germanistů České Republiky pořádá 23.5.-25.5.2018 konferenci s názvem "Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen". Více informací naleznete zde.

konfer_logo

výběrové řízení ERASMUS+
 • Katedra německého jazyka vyhlašuje výběrové řízení projektu ERASMUS+. Podrobnější informace (instrukce k realizaci pobytu, výši stipendií) naleznete na stránkách katedry, pod odkazem studijní pobyty http://fpe.zcu.cz/knj/pobyty.html
  nebo na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&;.

  Zájemci se přihlásí nejpozději do středy 13.12.2017 slečně Chavíkové na adrese ichavik@knj.zcu.cz
  Do mailu uveďte jméno, ročník, instituci, kde chcete svůj pobyt realizovat a kontakt.

  Výběrové řízení se koná 14.12.2017. Na výběrové řízení s sebou přineste motivační dopis a vyplněnou přihlášku (http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html).

  S případnými dotazy se obracejte na doc. Pfeiferovou

  Vaše KNJ

výběrové řízení INTER 18

 • Katedra německého jazyka vyhlašuje výběrové řízení projektu INTER-18 (dřívější FREE MOVERS). Podrobnější informace (instrukce k realizaci pobytu, výši stipendií) naleznete na stránkách katedry, pod odkazem studijní pobyty http://fpe.zcu.cz/knj/pobyty.html
  nebo na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&.

  Zájemci se přihlásí nejpozději do středy 29.11.2017 slečně Chavíkové na adrese ichavik@knj.zcu.cz
  Do mailu uveďte jméno, ročník, instituci, kde chcete svůj pobyt realizovat a kontakt.


  Výběrové řízení se koná 30.11.2017 od 13:00. Na výběrové řízení s sebou přineste motivační dopis.


  S případnými dotazy se obracejte na doc. Pfeiferovou

  Vaše KNJ

 • Byla zveřejněna nová témata diplomových prací. Vyplněná zadání pro kvalifikační práci (vyplnění přes portál) se odezvdávají do 8.12.2017 na sekretariátu katedry.

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  začátkem října došlo ke změně ve vedení katedry německého jazyka.
  Mgr. Salcmanová bude mít z důvodu účasti na celofakultním didaktickém projektu na katedře jen půl úvazku a již nebude vykonávat funkci zástupkyně vedoucí katedry pro studium. Tuto oblast převezme Dr. Menclová a oblast zahraničních stáží, pobytů Erasmus apod. bude mít nově na starosti Doc. Pfeiferová.
  Pokud budete tedy potřebovat pomoc či radu v oblasti studijní, obracejte se prosím na Dr. Menclovou nebo Dr. Voltrovou.
  Ohledně stud. pobytů v zahraničí Vám poradí Doc. Pfeiferová.
  Žádosti o uznání předmětů apod. přijímá sekretariát katedry v papírové podobě (originál s podpisem) nebo je prosím vhoďte do schránky KNJ u vrátnice v budově Klatovská.

  Děkuji
  M. Voltrová

  Upozorňujeme studenty, že z důvodu zahraniční služební cesty se v termínu 2.-.10.10.2017 nekoná výuka ani konzultační hodiny doc. Pfeiferové.

 • Prosíme všechny studenty, aby veškeré žádosti (o uznání předmětů, individuální plány,...) nosili vytištěné včetně příloh na sekretariát katedry. Žádosti můžete rovněž vhodit do schránky katedry u vrátnice na Klatovské. Naskenované žádosti zaslané mailem již nebudeme akceptovat.

 • Prosíme studenty předmětu UGE, aby si do svých hodin nosili tyto podklady.

 • Nabízíme studentům možnost účastnit se zahraniční praxe. Žádost naleznete zde. Informace o školském systému v Německu a Rakousku zde.

informace k hospitacím


 • Literatur im Unterricht? Die KOMIN-Studenten haben gezeigt, dass es geht! Wie es geht, können Sie in unserem neuen, praxisorientierten Buch lesen.

literatur im unterricht


 • Paní doc. Dana Pfeiferová hovořila na Velikonoční pondělí s Danielou Hodrovou a Evou Markvartovou na téma iniciačního románu v literatuře. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

 • Ist Deutsch wirklich an der Grenze?
  Unsere Kollegen haben über dieses Thema diskutiert und aus den Beiträgen ist ein neues Buch entstanden. Wenn jemand das Buch durchblättern will, findet er das Buch in der Bibliothek oder am Lehrstuhl.

sborník

 • Pokud máte zájem pracovat na své bakalářské nebo diplomové práci v SRN nebo Rakousku, informujte se prosím o možnostech stipendií na sekretariátu katedry nebo u svého vedoucího práce. Míst v těchto programech je celá řada a šance jsou obrovské, stačí je využít!

 • Tradice „Rakouských dnů v Plzni“ pod záštitou FPE KNJ pokračuje

  Katedra německého jazyka uspořádala další ročník akce „Rakouské dny v Plzni“, určenou učitelům německého jazyka Plzeňského a Karlovarského kraje. Ve dnech 10.-11. 3. 2017 se v Rakouské knihovně v Plzni sešel rekordní počet účastníků, zainteresovaných učitelů německého jazyka se zájmem o další vzdělávání. Workshopy rakouských expertů v oboru vyučování němčiny jako cizího jazyka se setkaly s velkým ohlasem, stejně tak jako bohatý doprovodný program (např. autorské čtení rakouské autorky Anny Kim, promítání krátkých rakouských filmů a návštěva Loosových interiérů).

  Děkujeme za spolupráci Rakouskému ministerstvu pro vzdělávání, Rakouskému kulturnímu fóru v Praze a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, děkujeme všem kolegům (učitelkám a učitelům němčiny) za účast a těšíme se opět na další ročník!

17328119_1241950292569867_1552870831_n

 • Dovolujeme si Vás informovat o novém projektu, který umožňuje využít bezplatně mezinárodní meziknihovní službu ze dvou zúčastněných německých knihoven:
  Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

Jedná se o projekt "Prostor učení - Knihovnická informační platforma".
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) v projektu byla zahájena 1. ledna 2017 a končí 31. října 2018.
On-line katalogy jsou k dispozici na těchto adresách –
https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/ http://opac.bibliothek.tu-chemnitz.de/libero/WebOpac.cls
a
https://katalog.hszg.de/

V případě zájmu kontaktujte paní Radku Čechovou na adrese rcechova@uk.zcu.cz nebo osobně v Pedagogické knihovně na Klatovské.
Formuláře pro výpůjčku jsou k dispozici na této adrese –
http://www.knihovna.zcu.cz/formul…/…/Objednavka_vypujcky.pdfChemnitz

 • Prosíme studenty závěrečných ročníků, aby věnovali pozornost tomuto dokumentu.

   

 • Důležité informace pro studenty posledních ročníků zde.

 • Na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU dne 11.11.2015 udělila Západočeská univerzita čestnou hodnost „doctor honoris causa“

Prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert. (Tisková zpráva v českém a německém jazyce.)

Foto: Zdeněk Vaiz

 

 
 • Informace pro uchazeče o magisterské studium: Vážení uchazeči, součástí přijímacího řízení v navazujícím magisterském studiu je test, který obsahuje otázky z jazykovědy, literární vědy a reálií německy mluvících zemí. Test obsahuje 40 otázek; uchazeč bude vybírat jednu správnou odpověď ze čtyř možností.
   
 • Veškeré informace o zahraničních pobytech naleznete na stránkách Zahraničních vztahů ZČU (http://international.zcu.cz).
 
 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do konce druhého týdne semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 • Informace k průběhu obhajob: Obhajoba prací probíhá před minimálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20 minut u bakalářské práce a 30 minut u diplomové práce. Student představí práci, reaguje na připomínky v posudcích a na dotazy komise.
 

Patička