Přejít k obsahu

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierenden, Bewerber/innen und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • Konzultační hodiny Dr. Menclové se z úterý 25.4. přesouvají na čtvrtek 27.4.2017 od 14:15.

sommerkolleg

 • V rámci Rakouského roku na Vltavě je každou sobotu do vysílání rozhlasu Vltava zapojena příloha o rakouské literatuře. V sobotu od 9 do 10 si můžete poslechnout následující přednášky:

22.4.: Vídeňská moderna: Číst mezi řádky. Dekadence v díle Hugo von Hofmannsthala a topos sladkého děvčete v prózách Arthura Schnitzlera

27.5. Habsburský mýtus v rakouské literatuře 1. republiky. Franz Werfel a Joseph Roth

24.6. Mladá rakouská literatura v poválečném Německu: Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger a Paul Celan v rámci Skupiny 47

 • Paní doc. Dana Pfeiferová nepřednáší jen v Čechách, ale také v Itálii!

Bez názvu

 • Die Nacht des 28.4. wird wieder lang - und literarisch: Seien Sie mit uns dabei, wenn Wörter und Verse durch den Hi-Fi-Club schwirren, lesen Sie einen selbstverfassten Text oder einen Text anderer Autor/innen zum Thema "Hier und dort" vor oder lauschen Sie nur den von der Bühne schallenden Texten: Hauptsache, Sie sind dabei und genießen mit uns einen Abend voller Literatur.

3. Lange Nacht

 • Paní doc. Dana Pfeiferová hovořila na Velikonoční pondělí s Danielou Hodrovou a Evou Markvartovou na téma iniciačního románu v literatuře. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

 • Kvalifikační práce, které budou obhajovány v květnovém termínu můžete odevzdávat na sekretariátu do 18.4. Tento den je sekretariát otevřen od 11:30 do 15:00.

 • Upozorňujeme studenty, že ve čtvrtek 13.4. jsou velikonoční prázdniny a sekretariát je uzavřen.

 • !!!!!!!!  Kvůli nepříznivému počasí se akce Bylo tu, není tu... přesouvá na pátek 21.4. !!!!!!!!!!exkurze
 • Ist Deutsch wirklich an der Grenze?
  Unsere Kollegen haben über dieses Thema diskutiert und aus den Beiträgen ist ein neues Buch entstanden. Wenn jemand das Buch durchblättern will, findet er das Buch in der Bibliothek oder am Lehrstuhl.

sborník

 • Pokud máte zájem pracovat na své bakalářské nebo diplomové práci v SRN nebo Rakousku, informujte se prosím o možnostech stipendií na sekretariátu katedry nebo u svého vedoucího práce. Míst v těchto programech je celá řada a šance jsou obrovské, stačí je využít!

 • Tradice „Rakouských dnů v Plzni“ pod záštitou FPE KNJ pokračuje

  Katedra německého jazyka uspořádala další ročník akce „Rakouské dny v Plzni“, určenou učitelům německého jazyka Plzeňského a Karlovarského kraje. Ve dnech 10.-11. 3. 2017 se v Rakouské knihovně v Plzni sešel rekordní počet účastníků, zainteresovaných učitelů německého jazyka se zájmem o další vzdělávání. Workshopy rakouských expertů v oboru vyučování němčiny jako cizího jazyka se setkaly s velkým ohlasem, stejně tak jako bohatý doprovodný program (např. autorské čtení rakouské autorky Anny Kim, promítání krátkých rakouských filmů a návštěva Loosových interiérů).

  Děkujeme za spolupráci Rakouskému ministerstvu pro vzdělávání, Rakouskému kulturnímu fóru v Praze a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, děkujeme všem kolegům (učitelkám a učitelům němčiny) za účast a těšíme se opět na další ročník!

17328119_1241950292569867_1552870831_n

 • Výuka paní Dr. Voltrové začíná 15.3. dle rozvrhu a konzultační hodiny budou každý pátek od 9:30 do 10:30.

 • Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na volná místa v programech ERASMUS 2016/17 a INTER 17!
  Uzávěrka přihlášek se blíží ERASMUS (do 6.4.2017), INTER 17 (do 10.4.2017).
  Využijte této jedinečné příležitosti hlaste se u Mgr. Evy Salcmanové.

 • Ve čtvrtek 16.3. se ruší výuka a konzultační hodiny prof. Věry Höppnerové. Výuka bude se studenty nahrazena dle domluvy.

 • Kvůli služební cestě se konzultační hodiny Dr. Stočese přesouvají ze středy (8.3.) na čtvrtek (9. 3.). Ve čtvrtek budou konzultační hodiny klasicky od 10 do 11h.

 • anna kim
 • rak dny
 • 28.2.2017 se nekonají konzultační hodiny Dr. Menclové. Konzultační hodiny se přesouvají na čtvrtek 2.3. od 14:00 do 14:45.

 • Podklady pro studenty předmětu KNJ/PRTLS. Prosíme všechny studenty, aby si podklady vzali s sebou do hodiny. Podklady stahujte zde.

 • Nepřítomnost dr. Voltrové trvá i pro začátek letního semestru 2016/17.
  Výuka dr. Voltrové v letním semestru tedy až do odvolání odpadá. Po jejím návratu bude výuka nahrazena v plném rozsahu (po vzájemné domluvě se studenty jednotlivých předmětů).
  O zahájení výuky Vás budeme včas informovat.

 • Dovolujeme si Vás informovat o novém projektu, který umožňuje využít bezplatně mezinárodní meziknihovní službu ze dvou zúčastněných německých knihoven:
  Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

Jedná se o projekt "Prostor učení - Knihovnická informační platforma".
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) v projektu byla zahájena 1. ledna 2017 a končí 31. října 2018.
On-line katalogy jsou k dispozici na těchto adresách –
https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/ http://opac.bibliothek.tu-chemnitz.de/libero/WebOpac.cls
a
https://katalog.hszg.de/

V případě zájmu kontaktujte paní Radku Čechovou na adrese rcechova@uk.zcu.cz nebo osobně v Pedagogické knihovně na Klatovské.
Formuláře pro výpůjčku jsou k dispozici na této adrese –
http://www.knihovna.zcu.cz/formul…/…/Objednavka_vypujcky.pdfChemnitz

 • Dr. Voltrová je po delší dobu v pracovní neschopnosti. Prosíme studenty, aby se v případě potřeby obraceli na paní Mgr. Salcmanovou. Děkujeme za pochopení.

 • 25. - 27. 1. je z důvodu dovolené sekretariát uzavřen. V případě nutnosti se můžete obracet mailem na paní Mgr. Salcmanovou nebo pana Dr. Stočese.

 • I tento rok jsme pro Vás připravili kurz překládání a tlumočení! Budeme se těšit na Vaši hojnou účast.Překladatelák V.

 • Prosíme studenty závěrečných ročníků, aby věnovali pozornost tomuto dokumentu.

   

 • Důležité informace pro studenty posledních ročníků zde.

 • Na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU dne 11.11.2015 udělila Západočeská univerzita čestnou hodnost „doctor honoris causa“

Prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert. (Tisková zpráva v českém a německém jazyce.)

Foto: Zdeněk Vaiz

 

 
 • Informace pro uchazeče o magisterské studium: Vážení uchazeči, součástí přijímacího řízení v navazujícím magisterském studiu je test, který obsahuje otázky z jazykovědy, literární vědy a reálií německy mluvících zemí. Test obsahuje 40 otázek; uchazeč bude vybírat jednu správnou odpověď ze čtyř možností.
   
 • Veškeré informace o zahraničních pobytech naleznete na stránkách Zahraničních vztahů ZČU (http://international.zcu.cz).
 
 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do konce druhého týdne semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 • Informace k průběhu obhajob: Obhajoba prací probíhá před minimálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20 minut u bakalářské práce a 30 minut u diplomové práce. Student představí práci, reaguje na připomínky v posudcích a na dotazy komise.
 

Patička