Přejít k obsahu

O katedře

Katedra pedagogiky (KPG) Fakulty pedagogické Západočeské univerzity vPlzni je pracovištěm scelouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum vširokém spektru pedagogických a sociálních disciplín. Hlavní náplň činnosti katedry vychází ze současných tendencí transformace školství a vzdělávání. Disciplíny vyučované pracovníky katedry jsou směřovány především do pregraduálního studia pedagogických oborů učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium), učitelství pro I. a II. stupeň základních škol, učitelství pro střední školy (obory magisterského studia), dále bakalářských oborů přírodovědných a historických studií a navazujícího magisterského studia učitelství pro ZŠ a SŠ.

 

Kontakt:

Katedra pedagogiky

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Chodské náměstí 1

306 14 Plzeň

Hana Zavitkovská - sekretářka katedry:

E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz

Tel.: +420 37763 6341 nebo 37763 6340

Fax: +420 37763 6350

Patička