Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2017/2018

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018 probíhají ve všech vyhlášených oborech a studium všech oborů bylo akreditováno na celou dobu studia.

Podrobnější informace případně podá vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková.

 


Zajímá Vás již nabídka pro akademický rok 2017/2018? Podívejte se, jaké obory pro Vás chystáme.

Den otevřených dveří

Pokud se k nám chcete přijít podívat, poznamenejte si datum dne otevřených dveří: 20. ledna 2017.

Informace o organizaci dne otevřených dveří


Kombinace hlavního a vedlejšího oboru v bakalářském studiu

Bakalářské studium na FPE ZČU v Plzni je jednooborové. Protože ale navazující magisterské studium učitelství je dvouoborové, mají studenti možnost se na druhý obor připravit již v průběhu bakalářského studia. U většiny oborů si tedy vybírají ke svému hlavnímu i vedlejší obor. Obory jsou pak nazývány hlavní sloup a vedlejší sloup. Uchazeč dává přihlášku pouze na hlavní sloup. Přijímací zkouška se koná pouze z předmětu hlavního sloupu. Vedlejší sloup si vybírá až po případném přijetí ke studiu.

Pokud se ale student rozhodne studovat pouze jednooborově, nepředpokládá tedy, že by pokračoval v navazujícím dvouoborovém učitelském studiu, vybere si ve svém hlavním sloupu prohlubující modul, pokud se pro daný obor nabízí. Tím pádem se bude více profilovat jako jednooborový odborník s cílem odejít po absolvování fakulty do neučitelské praxe nebo pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných fakult v ČR či v zahraničí.

Seznam doporučených kombinací hlavního a vedlejšího sloupu, respektive prohlubujícího modulu naleznete zde.


Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška

Ke studiu na FPE ZČU je třeba se přihlásit a uhradit poplatek 500 Kč za přijímací řízení.

Uchazeč je povinen nejpozději do pěti dnů ode dne podání přihlášky doručit její vytištěnou a podepsanou verzi na adresu studijního oddělení FPE. Přihlášku nelze zaslat formou scanu na email.

Formulář na potvrzení zdravotního stavu pro talentovou zkoušku z tělesné výchovy

 


Přípravné kurzy a testy

Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a testům nanečisto jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme i tzv. "nulté" ročníky bakalářského nebo magisterského studia.


Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborové studium Aplikovaná chemie

Fakulta pedagogická nabízí ve spolupráci s ústavem Nové technologie - výzkumné centrum v rámci oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborové studium Aplikovaná chemie. Studium je vhodné pro všechny, kteří by chtěli studovat opravdu zajímavý přírodovědný obor a podílet se na špičkovém výzkumu. Více informací naleznete zde.


Další informace

  • Potřebujete bližší informace o možnostech studia na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni?
  • Chcete upřesnit informace o přijímacích zkouškách?
  • Zajímá vás obsah a průběh studia vybraného oboru?
  • Potřebujete vědět, jaké jsou možnosti ubytování studentů?
  • Již jste studovali na jiné vysoké škole a nevíte, zda další studium bude bezplatné?
  • Máte další otázky?

Napište nám na adresu: Petra Vošahlíková, vosahlik@fpe.zcu.cz, tel. 377 636 010. Rádi vám odpovíme.


Přijímací řízení v předchozích letech

Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v sekci Předchozí přijímací řízení.


Celoživotní vzdělávání

Nabídka celoživotního vzděláváníPatička