Přejít k obsahu

Aktuální informace

Vyhlášení voleb kandidáta na děkana

AS FPE vyhlašuje dnešním dnem (6. 2. 2019) volby kandidáta na děkana. Konec lhůty podávání návrhů na kandidáta je stanoven na 15. 4. 2019 (12:00 h). Návrhy se podávají v souladu s jednacím řádem na formuláři, který je dostupný níže.

Formulář pro návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni

Ke stažení ZDE.

Více informací naleznete v sekci Volby kandidáta na děkana.


Dne 21. 12. 2018 předsednictvo AS FPE přijalo následující usnesení:

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyslovuje vážnou obavu z předloženého  znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, konkrétně z formulací v odstavci 7a. Domníváme se, že schválení v předloženém znění by mohlo výrazně narušit systém vzdělávání učitelů a snížit kvalitu učitelských sborů v ČR.

Patička