Přejít k obsahu

Dokumenty AS FPE

Aktuální dokumenty

Rozpočet 2019 - přílohy
Návrh na rozdělení rozpočtových zdrojů pro rok 2019
Zpráva o hospodaření Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
Rozhodnutí děkana č. XRD/2019 o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2019
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2018 (schválený)
Návrh na úpravu rozpočtových pravidel FPE 2019
Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
Vyhláška děkana č. 7VD /2018
Návrh rozdělení rozpočtových zdrojů 2018
Plán realizace strategického záměru 2018

Volby - obecné informace

Jednací řád AS FPE
Volební řád AS FPE

Volby - volební komise

Volební komise AS FPE: zápis ze 4. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2018-2019
Volební komise AS FPE: zápis ze 3. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 2. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Vyhlášení řádných voleb a jmenování volební komise

Volby - seznam oprávněných voličů

Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce studenti
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce akademičtí pracovníci
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015
Archív

Patička