Přejít k obsahu

Složení vědecké rady

 • doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., MFF UK v Praze, externí člen
 • prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., FF MU v Brně, externí člen
 • doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. Ladislav Čepička, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF UKF v Nitře, externí členka
 • JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, externí členka
 • Mgr. Monika Havlová - vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, ZČU v Plzni
 • prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., PřF UHK v Hradci Králové, externí člen
 • prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., ZČU v Plzni
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., ZČU v Plzni
 • prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., LF UK v Plzni, externí členka
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., PedF UK v Praze, externí členka
 • prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., PedF UK v Praze, externí členka

Zápisy z jednání vědecké rady

Zápis z jednání VR (22. 3. 2019)
Zápis z jednání VR (18. 10. 2018)
Zápis z jednání VR (17. 7. 2018)
Zápis z jednání VR (3. 5. 2018)
Zápis z jednání VR (3. 11. 2017)
Zápis z jednání VR (21. 6. 2017)
Zápis z jednání VR (7. 3. 2017)
Zápis z jednání VR (13. 10. 2016)
Zápis z jednání VR (11. 5. 2016)
Zápis z jednání VR (18. 11. 2015)
Zápis z jednání VR (10. 4. 2015)
Zápis z jednání VR (29. 1. 2014)
Zápis z jednání VR (16. 4. 2014)
Zápis z jednání VR (22. 10. 2014)
Zápis z jednání VR (18. 10. 2012)
Zápis z jednání VR (11.1.2013)
Zápis z jednání VR (17.4.2013)
Zápis z jednání VR (25.10.2013)
Zápis z jednání VR (18. 4. 2012)
Zápis z jednání VR (9. 11. 2011)
Zápis z jednání VR (21. 4. 2010)
Zápis z jednání VR (14. 10. 2009)
Zápis z jednání VR (4. 6. 2008)
Zápis z jednání VR (22. 6. 2011)
Zápis z jednání VR (20. 4.2011)
Zápis z jednání VR (15. 12. 2010)
Zápis z jednání VR (20. 10. 2010)
Zápis z jednání VR (13. 6. 2007)
Zápis z jednání VR (26. 9. 2007)
Zápis z jednání VR (21. 11. 2007)
Zápis z jednání VR (25. 10. 2006)
Zápis z jednání VR (16. 4. 2008)
Zápis z jednání VR (30. 11. 2008)
Zápis z jednání VR (21. 1. 2009)
Zápis z jednání VR (20. 5. 2009)
Zápis z jednání VR (4. 4. 2001)
Zápis z jednání VR (5. 12. 2001)
Zápis z jednání VR (6. 3. 2002)
Zápis z jednání VR (22. 5. 2002)
Zápis z jednání VR (2. 10. 2002)
Zápis z jednání VR (6. 11. 2002)
Zápis z jednání VR (18. 12. 2002)
Zápis z jednání VR (9. 4. 2003)
Zápis z jednání VR (28. 5. 2003)
Zápis z jednání VR (8. 10. 2003)
Zápis z jednání VR (26. 11. 2003)
Zápis z jednání VR (9. 2. 2004)
Zápis z jednání VR (28. 4. 2004)
Zápis z jednání VR (6. 12. 2004)
Zápis z jednání VR (19. 4. 2006)
Zápis z jednání VR (7. 12. 2005)
Zápis z jednání VR (2. 2. 2005)
Zápis z jednání VR (8. 12. 1999)
Zápis z jednání VR (15. 3. 2000)
Zápis z jednání VR (22. 11. 2000)
Zpět

Patička