Přejít k obsahu

Úřední deska FPE

Vyhlášky proděkanů

Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Pokyn č. 05PD/2018 Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2018/2019
Pokyn č. 04PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020
Pokyn č. 03PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-19 v akademickém roce 2019
Pokyn č. 02PD/2018 k upřesnění postupu při odevzdávání a zveřejňování kvalifikační práce
Pokyn č. 1PD/2018 - Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2017/2018
Pokyn č. 04PD/2017 - Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2017/2018
Pokyn č. 03PD/2017 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019
Pokyn proděkana pro studijní činnost č. 01PD/2017 - Organizace upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2016/2017
Vyhlášení SVOČ 2017
Vyhlášení Grantového systému pro akademické pracovníky FPE pro rok 2017 – GRAK17
Vyhlášení Bakalářské grantové soutěže FPE pro rok 2017
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2016 - Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 02PD/2016 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2015/2016
Pokyn č. 05PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2015 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2015/16
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Pokyn č. 01PD/2014 o poplatcích spojených se studiem Pokyn upřesňující výšku poplatků za delší studium, další studium, rigorózní zkoušku, přijímací řízení a promoce.
Archív

Dokumenty AS FPE

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce studenti
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce akademičtí pracovníci
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015

Volby - volební komise

Volební komise AS FPE: zápis ze 4. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2018-2019
Volební komise AS FPE: zápis ze 3. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 2. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Vyhlášení řádných voleb a jmenování volební komise

Volby - seznam oprávněných voličů

Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019

Volby - obecné informace

Jednací řád AS FPE
Volební řád AS FPE

Aktuální dokumenty

Rozpočet 2019 - přílohy
Návrh na rozdělení rozpočtových zdrojů pro rok 2019
Zpráva o hospodaření Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
Rozhodnutí děkana č. XRD/2019 o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2019
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2018 (schválený)
Návrh na úpravu rozpočtových pravidel FPE 2019
Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
Vyhláška děkana č. 7VD /2018
Návrh rozdělení rozpočtových zdrojů 2018
Plán realizace strategického záměru 2018
Archív

Disciplinární komise

Archív

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí

Patička