prihlaskou_to_zacina

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku, připravit se na přijímací zkoušky a nepropásnout jejich termín.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Podmínky pro přijetí

Dotazy k novým podmínkám směřujte primárně do Facebookové skupiny Uchazeči FPE.

Vyhlášené přijímací řízení a podmínky k přijímání v akademickém roce 2023/24 naleznete ZDE.

Detailní podmínky k jednotlivým studijním programům a informace k přijímacím zkouškám.                           


Archív vyhlášek a podmínek přijímacího řízení předchozího roku naleznete v úložišti dokumentů.

Kurz CŽV pro absolventy bakalářských studií bez zaměření na vzdělávání –  nutné pro přijetí do učitelských navazujících magisterských studií. Detaily viz vyhláška o přijímání.

Magisterské studium

 • Studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční i kombinované)

Bakalářské studium

 • Studijní program Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinované)
 • Studijní program Tělesná výchova a sport
 • Studijní programy:
  • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Biologie se zaměřením na vzdělávání
  • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Historie se zaměřením na vzdělávání
  • Geografie se zaměřením na vzdělávání
  • Hudba se zaměřením na vzdělávání
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání
  • Informatika se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání
  • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
  • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
  • Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání
  • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
  • Speciální pedagogika

Navazující magisterské studium

 • Studijní program Pedagogika pohybové prevence
 • Studijní programy Učitelství pro základní školy:
  • Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  • Učitelství biologie pro ZŠ
  • Učitelství českého jazyka pro ZŠ
  • Učitelství dějepisu pro ZŠ
  • Učitelství fyziky pro ZŠ
  • Učitelství geografie pro ZŠ
  • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ
  • Učitelství chemie pro ZŠ
  • Učitelství informatiky pro ZŠ
  • Učitelství matematiky pro ZŠ
  • Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  • Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  • Učitelství technické výchovy pro ZŠ
  • Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ
  • Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ
  • Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ
 • Studijní programy Učitelství pro střední školy:
  • Učitelství českého jazyka pro střední školy
  • Učitelství německého jazyka pro střední školy
  • Učitelství ruského jazyka pro střední školy
  • Učitelství dějepisu pro střední školy
  • Učitelství hudební výchovy pro střední školy
  • Učitelství biologie pro střední školy
  • Učitelství geografie pro střední školy
  • Učitelství chemie pro střední školy
  • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
  • Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

Pozn. Na Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství fyziky pro střední školy se můžete hlásit na Fakultu aplikovaných věd (FAV).

Jednotlivé kombinace maior a minor (Bc. studium a NMgr. SŠ) nebo kombinace specializací (NMgr. ZŠ), které lze volit, definuje vyhláška o přijímání.

Doktorské studium

 • Hudební teorie a pedagogika

Pozn. Veškeré informace o doktorském studiu naleznete v části doktorské studium.

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny v úložišti dokumentů cca 14 dnů předem.

Formulář pro potvrzení schopnosti studovat tělesnou výchovu slouží pouze pro bakalářské obory Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání. Pro uchazeče o studium oboru Učitelství pro MŠ je formulář zvláštní. Oba Formuláře naleznete v úložišti dokumentů ve složce Uchazeč.