eduden_big

Vzdělávací festival eduden

Den plný úžasných experimentů, jedinečných workshopů a nezapomenutelných expozicí! To je vzdělávací festival eduDEN, který jsme pro Vás připravili na 22. listopadu 2022.

Vzdělávací festival eduDEN je nový koncept interaktivního setkávání studentů a akademiků naší fakulty se studenty středních škol i s širokou veřejností. Projděte se po prostorách naší fakulty a najděte všechny eduPOINTY. Po celý den vás čekají poznávací a vzdělávací soutěže, digitální stopovačka, experimenty, představení studia na naší fakultě, setkávání se studenty a mnoho dalšího.

Budete mít možnost navštívit také dva eduMEETINGy, kde se dozvíte všechny informace o průběhu studia či přijímacím řízení. EduMEETINGy proběhnou od 11:30 do 13:00 v aule (VC-301) v budově v ulici Veleslavínova a od 14:30 do 16:00 v učebně CH-304 v budově na Chodském náměstí.

Těšíme se na Vás 22. 11. od 10 do 17 hodin.

Pokud už teď víte, že budete mít zájem eduDEN navštívit ve větší skupině (např. se svojí třídou), přihlaste se prosím předběžně prostřednictvím krátkého formuláře. Děkujeme!

Eduden_ucitele

Program

10:00

Prezentace Katedry výtvarné výchovy a kultury (Výtvarka)

10:30

Informace k přijímacímu testu z biologie člověka (Tělocvik)

11:00

Hry a hračky našich rodičů a prarodičů - historie jinak (Historie)

Workshop – modelování podle hudby (Výtvarka)

My, ty a angličtina (Angličtina)

Téma: Spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti v oblasti didaktiky (Čeština)

Divadelní dílna: Pojďte s námi improvizovat! (Němčina)

Ukázka dramatické lekce (Pedagogika)

11:30

eduMEETING – Veleslavínova VC-301

12:00

Hry s hudbou (Hudebka)

Demonstrace atraktivních chemických experimentů (Chemie)

Svět pod mikroskopem, poznáváme přírodu (Biologie)

12:30

Prohlídka chemických laboratoří (Chemie)

My, ty a angličtina (Angličtina)

Informace k přijímacímu testu z biologie člověka (Tělocvik)

Vyzkoušej si Stop Motion animaci (Informatika)

13:00

Blok popularizačních experimentů (Fyzika)

Ukázka dramatické lekce (Pedagogika)

13:30

Téma: Spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti v oblasti didaktiky (Čeština)

14:00

Den otevřených očí v laboratoři virtuální reality. Výuka zeměpisu ve virtuální třídě a návštěva virtuální Země. (Zeměpis)

Prezentace Katedry výtvarné výchovy a kultury (Výtvarka)

My, ty a angličtina (Angličtina)

14:30

eduMEETING – Chodské náměstí – CH-304

15:00

Hry s hudbou (Hudebka)

Prohlídka chemických laboratoří (Chemie)

Workshop – modelování podle hudby (Výtvarka)

Svět pod mikroskopem, poznáváme přírodu (Biologie)

Téma: Spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti v oblasti didaktiky (Čeština)

Divadelní dílna: Pojďte s námi improvizovat! (Němčina)

16:00

Prezentace Katedry výtvarné výchovy a kultury (Výtvarka)
 
UKONČENÍ SOUTĚŽE

16:30

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE (Veleslavínova 42 – Atrium)

Soutěž s QR kódy

edu_qr

Studijní programy a obory

Co jsme si pro vás připravili?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 11:00 – My, ty a angličtina,
 • 12:30 – My, ty a angličtina,
 • 14:00 – My, ty a angličtina.

 

 kan

O nás

Katedra anglického jazyka v sobě skrývá složku kulturně-literární, lingvistickou a didaktickou. V každé z nich taktéž realizuje výzkum, který, kromě již tradičních témat, v posledních letech taktéž reflektuje nové paradigma angličtiny jako jazyka globální komunikace. Nové poznatky jdou v ruku v ruce s proměnou obsahu nabízených předmětů a větším důrazem na pojetí angličtiny v globálních souvislostech. 

Více o studiu angličtiny se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • možnost pozorování různých objektů pod mikroskopem,
 • ukázka přístrojového vybavení OB,
 • 12:00 – Svět pod mikroskopem, poznáváme přírodu,
 • 15:00 – Svět pod mikroskopem, poznáváme přírodu.

cbg-bio

O nás

Oddělení Biologie, které je součástí CBG, usiluje o pozici menšího, ale funkčního centra biologického, geologického a fyzickogeografického výzkumu nejen v regionu, ale i v mezinárodním přesahu. Centrum disponuje moderní a kvalitní laboratorní technikou pro výzkum i výuku a aktivně se snaží studenty zapojovat do nejrůznějších projektů didaktického i odborného zaměření. Centrum rovněž rediguje časopis zaměřený na didaktiku přírodovědných oborů. 

Více o studiu biologie se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 11:00 – Téma: Spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti v oblasti didaktiky,
 • 13:30 – Téma: Spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti v oblasti didaktiky,
 • 15:00 – Téma: Spolupráce s dalšími vědeckými pracovišti v oblasti didaktiky.

küj

O nás

Ve vědecké a publikační činnosti se katedra zaměřuje na oblast didaktiky výuky českého jazyka, na problematiku inkluze, v lingvistické oblasti na historickou mluvnici a vývojové tendence českého jazyka, výzkum profesionální mluvy, v literárních disciplínách především na českou literární historii ve svém celku. Pozornost je rovněž věnována regionální literární tematice. Dále se katedra zabývá problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka. Významnou měrou se zapojují členové katedry do výuky v Univerzitě třetího věku a v Dětské univerzitě.

Více o studiu češtiny naleznete zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • interaktivní kvízy v Kahoot,
 • pracovní tematické listy,
 • 11:00 – Hry a hračky našich rodičů a prarodičů - historie jinak.

khi

O nás

Katedra historie vypravuje na profesní dráhu budoucí motivované, optimistické, kreativní a zapálené učitele dějepisu. To je její hlavní poslání, které je pro ni současně radost. Katedra se dále odborně zabývá dějinami Západočeského regionu, vydává dvě vědecká periodika a řadu monografií, provozuje Středisko orální historie a je specialistou na téma využití historické paměti ve výuce dějepisu. Tým akademiků a studentů KHI spolupracuje dlouhodobě s řadou základních a středních škol, pro jejichž žáky chystá soutěže, workshopy, letní kempy a historické exkurze. Katedra je hrdá na přátelskou a tvůrčí atmosféru, kterou se snaží budovat a promítat do každé své dílčí aktivity.

Více o studiu dějepisu zjistíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • ukázky přístrojového vybavení,
 • 13:00 – Blok popularizačních experimentů.

kmt-fy

O nás

Oddělení fyziky, které je součástí KMT, se odborně zaměřuje především na tvorbu učebních textů, moderní formy výuky fyziky a astronomie a analýzu problematických oblastí školské fyziky. Tradičně je oddělení činné v popularizaci fyziky i astronomie formou veřejných přednášek či vystoupení. Členové oddělení též podporují fyzikální talenty – pořádají přednášky, Fyzikální olympiády, Fyzikální kempy a působí v Dětské univerzitě.

Více o studiu fyziky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 12:00 – Hry s hudbou - KL 310,
 • 15:00 – Hry s hudbou - KL 310.

khk

O nás

Katedra hudební výchovy a kultury nabízí kompletní vysokoškolské studium od bakaláře po doktorát. Bakalářský obor Hudba se zaměřením na vzdělávání (titul Bc.) umožní získat vědomosti v základních hudebních disciplínách a praktické dovednosti ve zpěvu a hře na klavír. Obor vás připraví na učitelský směr, který můžete studovat na navazujících magisterských oborech Učitelství hudební výchovy pro základní školy nebo Učitelství hudební výchovy pro střední školy (titul Mgr.). A pokud by to nestačilo, můžete pokračovat ve studiu v doktorském oboru (titul Ph.D.) na oboru Hudební teorie a pedagogika. Jako novinku připravujeme možnost Rigorózních zkoušek na KHK (titul PhDr.) - třeba zrovna pro VÁS.

Více o studiu hudebky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 12:00 – Demonstrace atraktivních chemických experimentů (VC 105),
 • 12:30 – Prohlídka chemických laboratoří (sraz u infostánku KCH),
 • 15:00 – Prohlídka chemických laboratoří (sraz u infostánku KCH).

kch

O nás

V pedagogické oblasti se výzkum zaměřuje na transformaci výzkumného experimentu do výuky chemie, tvorbu výukových materiálů dostupných na počítačové síti a na práci s nadanými studenty. V nepedagogické oblasti je výzkum zaměřen na studium elektroorganické chemie, studium triterpenoidních sloučenin a chromatografických metod.

Více o studiu chemie se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce, 
 • k dispozici studenti pro diskusi, 
 • ukázky práce studentů a výukových prostředků, 
 • 12:30 - Vyzkoušej si STOP MOTION animaci.

kvd

O nás

Katedra výpočetní a didaktické techniky zajišťuje kvalitní vzdělávání budoucích i současných učitelů informatiky na ZŠ. Díky pestré skladbě předmětů získává absolvent bakalářského studia široký rozhled a velké uplatnění i v různých oblastech spojených s ICT. Kromě výuky se pracovníci katedry a studenti podílí na projektech rozvoje informatického myšlení i digitální gramotnosti.

Více o studiu informatiky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi.

kmt-m

O nás

V pedagogické oblasti se akademičtí pracovníci zaměřují na oblast preprimární didaktiky a didaktiky matematiky pro 1. a 2. stupeň základní školy, zejména na projektové vyučování, manipulaci s předměty a tvorbu učebnic. V nepedagogické oblasti se oddělení věnuje možnosti využití programů počítačové algebry a dynamické geometrie v přípravě budoucích učitelů matematiky a na využití statistických i spe- cializovaných programů v oblasti aplikované matematiky.

Více o studiu matiky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • hry zaměřené především na kreativní psaní a improvizaci ("Dramenpädagogik"),
 • 11:00 – Divadelní dílna: Pojďte s námi improvizovat!,
 • 15:00 – Divadelní dílna: Pojďte s námi improvizovat!.

knj

O nás

Katedra německého jazyka nabízí v průběhu studia množství pobytů, stáží a exkurzí v německy mluvících zemích, organizuje společné workshopy se studenty německých a rakouských vysokých škol (zejména z Regensburgu a Grazu), pořádá v Plzni autorská literární čtení a celou řadu dalších neformálních setkání. Mezi pracovníky katedry najdete přední odborníky na soudobou (zvláště rakouskou) literaturu, komparatistickou imagologii, lingvistickou pragmatiku a problematiku nových médií ve výuce či historii německého obyvatelstva západních Čech. 

Více o studiu němčiny se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Informační interaktivní banner.

kps

O nás

Katedra psychologie je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v oblasti psychologických disciplín. Nejvýznamnější publikační činnost katedry je zaměřena na problematiku epilepsie. Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům a zaměstnancům ZČU.

Katedra psychologie zabezpečuje výuku psychologických předmětů tzv. společného základu pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání a  pro všechny učitelské obory (Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1.  a  2.  stupeň ZŠ a  Učitelství pro SŠ). Katedra vyučuje psychologické disciplíny i  pro ostatní fakulty ZČU, především pro FZS, FF a  FPR.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu akce.

PŮDORYS

O nás

Katedra ruského jazyka je stabilním a zároveň moderním pracovištěm rozvíjejícím vzdělávací, vědeckou a projektovou činnost. Odborně se zaměřuje především na zkoumání interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků, rusko-českých interferenčních jevů v gramatice a nejnovější ruské literatury. Pracovníci katedry se věnuji teorii a praxi výuky odborného cizího jazyka na středních školách. Katedra má navázanou intenzivní partnerskou spolupráci v oblasti studentské a akademické mobility s řadou škol v Ruské federaci a mimo ni.

Více o studiu ruštiny se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 11:00 – Ukázka dramatické lekce,
 • 13:00 – Ukázka dramatické lekce.

kpg

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín a sociálně vědních disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele, didaktiky 1. stupně ZŠ a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

Katedru pedagogiky tvoří oddělení primární a preprimární pedagogiky, oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky, oddělení didaktiky a oddělení výchovy ke zdraví.

Více o studiu speciální pedagogiky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • ukázky práce malých obráběcích strojů, laserové gravírovačky, zajímavých výukových pomůcek z vlastní produkce a tvorby studentů.

kmt-t

O nás

Oddělení technické výchovy, keré je součástí KMT, se zaměřuje především na práci s technickými materiály od mateřské školy po 2. stupeň ZŠ. Díky novým technologiím jsme schopni vyrábět stále lepší výrobky. Zlepšíme Vaši zručnost a podpoříme kreativitu.

Více o studiu techniky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • překážková dráha,
 • soutěž – dvojšvih přes švihadlo,
 • ukázka tělocvičen,
 • 10:30 – Informace k přijímacímu testu z biologie člověka (KL 236),
 • 12:30 – Informace k přijímacímu testu z biologie člověka (KL 236).

ktv

O nás

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

Více o studiu tělocviku se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 11:00 – Ukázka dramatické lekce,
 • 13:00 – Ukázka dramatické lekce.

kpg

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín a sociálně vědních disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele, didaktiky 1. stupně ZŠ a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

Katedru pedagogiky tvoří oddělení primární a preprimární pedagogiky, oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky, oddělení didaktiky a oddělení výchovy ke zdraví.

Více o studiu učitelství pro 1. stupeň se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 11:00 – Ukázka dramatické lekce,
 • 13:00 – Ukázka dramatické lekce.

kpg

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín a sociálně vědních disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele, didaktiky 1. stupně ZŠ a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

Katedru pedagogiky tvoří oddělení primární a preprimární pedagogiky, oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky, oddělení didaktiky a oddělení výchovy ke zdraví.

Více o studiu učitelství pro mateřské školy se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • tvůrčí workshop,
 • výstava studentských prací, videoprojekce,
 • 10:00 – Prezentace Katedry výtvarné výchovy a kultury (KL 326),
 • 11:00 – Workshop – modelování podle hudby (KL 321),
 • 14:00 – Prezentace Katedry výtvarné výchovy a kultury (KL 326),
 • 15:00 – Workshop – modelování podle hudby (KL 321),
 • 16:00 – Prezentace Katedry výtvarné výchovy a kultury (KL 326).

kvk

O nás

Katedra výtvarné výchovy a kultury je kulturním a uměleckým vzdělávacím centrem. Hlavním posláním katedry je jednak připravit budoucí učitele výtvarné výchovy pro školy základní, střední i základní umělecké, jednak poskytnout výtvarné vzdělání učitelům 1. stupně základních škol a mateřských škol. Zároveň tvůrčí činnost pracovníků katedry a aktivity studentů přesahují do širší oblasti kulturního vzdělávání a umění ve veřejném prostoru.

Více o studiu výtvarky se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • 11:00 – Ukázka dramatické lekce,
 • 13:00 – Ukázka dramatické lekce.

kpg

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín a sociálně vědních disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele, didaktiky 1. stupně ZŠ a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

Katedru pedagogiky tvoří oddělení primární a preprimární pedagogiky, oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky, oddělení didaktiky a oddělení výchovy ke zdraví.

Více o studiu výchovy ke zdraví se dozvíte zde.

CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • Infostánek po celou dobu konání akce,
 • k dispozici studenti pro diskusi,
 • ukázka přístrojového vybavení Oddělení geověd,
 • 14:00 – Den otevřených očí v laboratoři virtuální reality. Výuka zeměpisu ve virtuální třídě a návštěva virtuální Země.

cbg-geo

O nás

Oddělení geografie, které je součástí CBG, připravuje studenty učitelství v souladu s moderními trendy výuky, věnuje se výzkumné činnosti v oblasti didaktiky geografie a kvartérních změn krajiny. Vede velmi dobře fungující oborové společenství praxe učitelů zeměpisu na ZŠ. Disponuje moderními didaktickými pomůckami, přístroji, laboratořemi a virtuální třídou sloužící k nácvikům výukových situací za pomoci virtuální reality.

Více o studiu zeměpisu se dozvíte zde.

eduden_msmt