CHCETE U NÁS STUDOVAT? URČITĚ SI VYBERETE!

Pro detailní informace o oborech, programech a vzájemných kombinacích stačí kliknout na konkrétní název.

Bakalářské studium

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Kombinujte s těmito obory:

 • Český jazyk
 • Historie
 • Německý jazyk
 • Občanská výchova
 • Ruský jazyk
 • Tělesná výchova
 • Informatika
 • Matematika

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

11

 

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Biologii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

 • Fyzika
 • Geografie
 • Chemie
 • Informatika
 • Matematika
 • Technická výchova
 • Tělesná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Německý jazyk

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

9

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Historie
 • Hudba
 • Německý jazyk
 • Občanská výchova
 • Ruský jazyk
 • Výtvarná výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

1

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Chemii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Informatika
 • Matematika
 • Technická výchova

 

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

6

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Fyziku se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Biologie
 • Geografie
 • Chemie
 • Informatika
 • Matematika
 • Technická výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

5

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Geografii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Fyzika
 • Historie
 • Chemie
 • Informatika
 • Německý jazyk
 • Občanská výchova
 • Ruský jazyk
 • Technická výchova
 • Tělesná výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

10

Historie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Historii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Geografie
 • Český jazyk
 • Německý jazyk
 • Občanská výchova
 • Ruský jazyk
 • Tělesná výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

3

Hudba se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Hudbu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Historie
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Výchova ke zdraví
 • Matematika

 

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

7

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Informatiku se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Chemie
 • Matematika
 • Technická výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

18

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Matematiku se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Chemie
 • Informatika
 • Technická výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

2

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Geografie
 • Historie
 • Občanská výchova
 • Ruský jazyk
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

12

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Občanskou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Český jazyk
 • Historie
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Geografie

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

14

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Historie
 • Hudba
 • Německý jazyk
 • Občanská výchova

 

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

13

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Technickou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Geografie
 • Informatika
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Tělesná výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

16

Tělesná výchova a sport

Chcete studovat Tělesnou výchovu a sport (Bc.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

4

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Tělesnou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Český jazyk
 • Geografie
 • Historie
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Technická výchova
 • Výchova ke zdraví

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

4

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Výchovu ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Biologie
 • Český jazyk
 • Hudba
 • Chemie
 • Občanská výchova
 • Tělesná výchova

 

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

15

Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Výtvarnou výchovu a kulturu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Historie
 • Výchova ke zdraví
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

 

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

8

Učitelství pro mateřské školy

Chcete studovat Učitelství pro mateřské školy (Bc.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

19

Speciální pedagogika

Chcete studovat Speciální pedagogiku (Bc.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

Spec_ped_20201

 

Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Chcete studovat Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

20