CHCETE U NÁS STUDOVAT? URČITĚ SI VYBERETE!

Pro detailní informace o oborech, programech a vzájemných kombinacích stačí kliknout na konkrétní název.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Bakalářské studium

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior angličtiny kombinujte s:

 • Český jazyk, 
 • Historie, 
 • Německý jazyk, 
 • Občanská výchova, 
 • Ruský jazyk, 
 • Tělesná výchova, 
 • Informatika,
 • Matematika.

Minor angličtiny kombinujte s:

 • Zeměpis,
 • Hudebka,
 • Výtvarka.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

11

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Biologii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior biologie kombinujte s:

 • Fyzika
 • Geografie
 • Chemie
 • Informatika
 • Matematika
 • Technická výchova
 • Tělesná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Německý jazyk

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

9

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior češtiny kombinujte s:

 • Anglický jazyk, 
 • Historie, 
 • Hudba, 
 • Německý jazyk, 
 • Občanská výchova, 
 • Ruský jazyk, 
 • Výtvarná výchova.

Minor češtiny kombinujte s:

 • Tělocvik,
 • Výchova ke zdraví.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

1

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Chemii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior chemie kombinujte s:

 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Informatika
 • Matematika
 • Technická výchova

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

6

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Fyziku se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior fyziky kombinujte s:

 • Biologie
 • Geografie
 • Chemie
 • Informatika
 • Matematika
 • Technická výchova

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

5

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Geografii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior zeměpisu kombinujte s:

 • Anglický jazyk, 
 • Fyzika, 
 • Historie, 
 • Chemie, 
 • Informatika, 
 • Matematika,
 • Německý jazyk, 
 • Občanská výchova, 
 • Ruský jazyk, 
 • Technická výchova, 
 • Tělesná výchova.

Minor zeměpisu kombinujte s:

 • Biologie,
 • Matematika.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

10

Historie se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Historii se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior dějepisu kombinujte s:

 • Anglický jazyk, 
 • Geografie, 
 • Český jazyk, 
 • Německý jazyk, 
 • Občanská výchova, 
 • Ruský jazyk, 
 • Tělesná výchova.

Minor dějepisu kombinujte s:

 • Hudebka,
 • Výtvarka.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

3

Hudba se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Hudbu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior hudebky kombinujte s:

 • Anglický jazyk,
 • Český jazyk,
 • Historie,
 • Německý jazyk,
 • Ruský jazyk,
 • Výchova ke zdraví,
 • Výtvarka,
 • Matematika.

Minor hudebky kombinujte s:

 • Výtvarka.

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

7

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Informatiku se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior informatiky kombinujte s:

 • Anglický jazyk,
 • Biologie,
 • Fyzika,
 • Geografie,
 • Chemie,
 • Matematika,
 • Technická výchova.

Minor informatiky kombinujte s:

 • Výtvarka.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

18

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Matematiku se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior matematiky kombinujte s:

 • Angličtina,
 • Biologie,
 • Fyzika,
 • Geografie,
 • Chemie,
 • Informatika,
 • Technika,
 • Tělocvik.

Minor matematiky kombinujte s:

 • Hudebka.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

2

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior němčiny kombinujte s:

 • Anglický jazyk, 
 • Český jazyk, 
 • Geografie, 
 • Historie, 
 • Občanská výchova, 
 • Ruský jazyk, 
 • Tělesná výchova, 
 • Výtvarná výchova.

Minor němčiny kombinujte s:

 • Biologie,
 • Hudebka.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

12

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Občanskou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior občanky kombinujte s:

 • Český jazyk, 
 • Historie, 
 • Anglický jazyk, 
 • Německý jazyk, 
 • Ruský jazyk, 
 • Geografie.

Minor občanky kombinujte s:

 • Výchova ke zdraví.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

14

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior ruštiny kombinujte s:

 • Anglický jazyk, 
 • Český jazyk, 
 • Historie, 
 • Hudba, 
 • Německý jazyk, 
 • Občanská výchova.

Minor ruštiny kombinujte s:

 • Zeměpis,
 • Výtvarka.

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

13

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Technickou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior techniky kombinujte s:

 • Geografie, 
 • Informatika, 
 • Německý jazyk, 
 • Ruský jazyk, 
 • Tělesná výchova.

Minor techniky kombinujte s:

 • Biologie,
 • Fyzika,
 • Chemie,
 • Matematika.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

16

Tělesná výchova a sport

Chcete studovat Tělesnou výchovu a sport (Bc.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

4

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Tělesnou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior tělocviku kombinujte s:

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Český jazyk
 • Geografie
 • Historie
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Technická výchova
 • Výchova ke zdraví

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

4

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Výchovu ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

Maior výchova ke zdraví kombinujte s:

 • Biologie, 
 • Český jazyk, 
 • Hudba, 
 • Chemie, 
 • Občanská výchova, 
 • Tělesná výchova.

Minor výchova ke zdraví kombinujte s:

 • Výtvarka.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

15

Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání

Chcete studovat Výtvarnou výchovu a kulturu se zaměřením na vzdělávání (Bc.)?

KOMBINUJTE S TĚMITO OBORY:

Maior výtvarné výchovy kombinujte s:

 • Anglický jazyk,
 • Český jazyk,
 • Historie,
 • Výchova ke zdraví,
 • Německý jazyk,
 • Ruský jazyk,
 • Informatika,
 • Hudebka.

Lze studovat i jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

8

Učitelství pro mateřské školy

Chcete studovat Učitelství pro mateřské školy (Bc.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

19

Speciální pedagogika

Chcete studovat Speciální pedagogiku (Bc.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

Spec_ped_20201

 

Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Chcete studovat Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)?

Lze studovat pouze jako jednoobor.

Co to znamená studovat právě tento obor? A co se naučíte? Klikněte zde.

Detailní informace najdete ve vyhláškách o přijímání.

Přihlášku můžete podat zde.

20