Materiály, pracovní listy a další nástroje k online výuce

Hledáte výukové materiály či nástroje k výuce online? Využijte naše zdroje nebo zapátrejte mezi odkazy, které jsme pro vás dali dohromady.

Celoživotní a distanční vzdělávání (CŽV ZČU) připravilo ve spolupráci s naší fakultou pro učitele pomocné infografiky. Ke stažení jsou pod následujícími odkazy:

  • Na stránkách Centra biologie, geověd a envigogiky naší fakulty naleznete videa a další materiál o biologii geografii, který můžete ve výuce a práci se svými dětmi výborně využít.
  • Oddělení fyziky katedry matematiky, fyziky a technické výchovy připravilo videa pro výuku a procvičování fyziky. Můžete se na ně se svými dětmi či žáky podívat zde.
  • Mozkové buňky vám procvičí další projekt ZČU. YouTube kanál Bav se vědou najdete zde.

Další zdroje pro domácí výuku a samostudium

Knihy a další zdroje