Praxe

Studium na plzeňské Fakultě pedagogické je úzce provázáno s praxí. Již v bakalářském stupni studia absolvují studenti programů zaměřených na vzdělávání náslechové praxe. V navazujícím studiu pak studenti průběžně rozvíjí své praktické dovednosti ve školách. Nejprve hospitují a pak po malých krocích začínají učit samostatně. Podobně je tomu i u studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ a u účastníků celoživotního vzdělávání.

Všechny informace k realizaci praxí na naší fakultě najdete na této stránce.