Přípravné kurzy

U řady oborů můžete navštěvovat přípravné kurzy nebo si zkusit napsat test nanečisto. Nabídku pro aktuální rok naleznete brzo na této stránce.

Studijní programy nabízející přípravné kurzy a přijímačky nanečisto

Intenzivní kurz českého jazyka k přijímacím zkouškám

Intenzivní kurz českého jazyka k přijímacím zkouškám

 • Datum: od 24. 2. do 5. 5. 2022
 • Čas: vždy od 15.00 do 18.00

Přijímací zkoušky nanečisto

 • Datum: 13. 5. 2022
 • Čas: od 13.00 do 18.00

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto budou realizovány 23. 3. 2022.

Akce bude probíhat online formou Google Meet. Link bude poslán na e-mailovou adresu z přihlášky a po zaplacení poplatku.

Harmonogram:  

 • od 22. 3. 23:59 hod. - zaslání souborů na úložiště, dle požadavků k přijímacím zkouškám, link na úložiště bude poslán na e-mailovou adresu z přihlášky a po zaplacení poplatku.
 • 14:00 hod. - on-line setkání, GM – prezence, úvodní slovo.
 • cca 14:10 hod. – komunikace s jednotlivci a kontrola jejich souborů - zkoušející klavír a zkoušející hudebnost (v případě většího počtu zájemců, bude poslán časový harmonogram konzultací.

Přijímací zkoušky nanečisto

Souhrnné informace

Přijímací zkoušky proběhnou v různých termínech a pro různé obory.
Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou online.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu https://www.kvd.zcu.cz/cz/prijimaci.php

Cena: 700,-

Přijímací zkoušky nanečisto pro bakalářské studium

 • První termín: 14. 4. 2022 v čase 10.00 až 12.00
 • Druhý termín: 27. 5. 2022 v čase 13.00 až 15.00

 

Přijímací zkoušky nanečisto pro navazující magisterské studium

 • První termín: 14. 4. 2022 v čase 14.00 až 16.00
 • Druhý termín: 17. 6. 2022 v čase 13.00 až 15.00

 

Přijímací zkoušky nanečisto

 • Termín: 22. 4. 2022 (přihlášení do 18. 4. 2022)
 • Čas: od 10.00
 • Místo konání: v budově FPE ZČU Plzeň, Chodské nám. 1, učebna CH209 nebo online dle situace.
 • Rozsah hodin: 5
 • Cena: 700,-

Způsob a termín platby: informace k platbě budou sděleny emailem.

Přihlášení a bližší informace: khrbacko@knj.zcu.cz.

Přípravný kurz pro bakalářské studium němčiny

Kurz je nabízen uchazečům o bakalářské studium německého jazyka.

Cílem kurzu je:

 • shrnutí, doplnění a utřídění znalostí německého jazyka, které jsou nezbytné pro úspěšný vstup do studia na VŠ,
 • získání přehledu o požadované úrovni jazykových kompetencí u přijímací zkoušky.

 

 • Termín: 8. 4. 2022 (přihlášení do 4. 4. 2022)
 • Čas: od 10.00

   

 • Délka kurzu: 6 vyučovacích hodin

   

 • Místo konání: v budově FPE ZČU Plzeň, Chodské nám. 1, učebna CH209 nebo online dle situace

 • Cena: 500,-

Způsob a termín platby: informace k platbě budou sděleny emailem.

Přihlášení a bližší informace: khrbacko@knj.zcu.cz.

Přípravný kurz pro bakalářská studia

Informace k přípravnému kurzu naleznete v letáku níže.

 

 

Přípravný kurz pro bakalářské studium

 • KDY:

  • 30. 5. 2022 od 8.30 do 17.00 hod.
  • 31. 5. 2022 od 8.30 do 14.30 hod.

  KDE:

  • Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Chodské nám. 1 (vchod z Klatovské ul. 51). Sraz před sekretariátem Katedry pedagogiky, 1. poschodí.
  • V případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz uskuteční on-line formou přes systém GM. Odkaz na připojení bude poskytnut po zaslání přihlášky. 

  OBSAH:

  • Biologie člověka, Výchova ke zdraví – v rozsahu učiva čtyřletého gymnázia.

  Základní doporučená literatura:

  • Hamplová, Lidmila (2020) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední školy. Praha: Grada.
  • Kočárek, Eduard (2010) Biologie člověka 1. Praha: Scientia.
  • Kočárek, Eduard (2010) Biologie člověka 2. Praha: Scientia.
  • Machová, Jitka et al. (2015) Výchova ke zdraví. Praha: Grada.

  PŘIHLÁŠKY:

  • Elektronicky – zaslat na e-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
   • Hana Zavitkovská – sekretariát katedry, tel: +420 37763 6341 nebo 37763 6340
  • Přihlášky do 23. 5. 2022.

  CENA:

  • 2 100 Kč – po zaslání přihlášky obdržíte informace k platbě.

Přijímací zkoušky nanečisto

 • KDY:

  • 31. 5. 2022 ve 14.30 hod.

  KDE:

  • Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Chodské nám. 1 (vchod z Klatovské ul. 51). Sraz před sekretariátem Katedry pedagogiky, 1. poschodí.
  • V případě nepříznivé epidemiologické situace se test uskuteční on-line formou přes systém GM. Odkaz na připojení bude poskytnut po zaslání přihlášky.

  OBSAH:

  • Biologie člověka, Výchova ke zdraví – v rozsahu učiva čtyřletého gymnázia.

  PŘIHLÁŠKY:

  • Elektronicky – zaslat na e-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz.
   • Hana Zavitkovská – sekretariát katedry, tel: +420 37763 6341 nebo 37763 6340.
  • Přihlášky do 23. 5. 2022.

  CENA:

  • 800 Kč – základní cena.
  • 200 Kč – pro účastníky přípravného kurzu na studijní program Výchova ke zdraví.
  • Po zaslání přihlášky obdržíte informace k platbě.

Přípravný kurz pro přijímací řízení

Termíny:

 • 7. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 14. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 21. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 28. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 5. 5. 2022
  • 15:45 - 18:00

Forma: Prezenčně

Místnost: KL 321

Cena: 2 800,-

Další informace uveřejní katedra na https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/kvk/CZV/01_pripravny_kurz/17_17_KVK_pripravny_kurz.doc