Members

Faculty of Applied Sciences

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
Martin Kopřiva
Kamila Hantová

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Benedikt Tolar
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Mgr. Petr Pelikán
Eliška Čechovská
Barbora Roušarová

Faculty of Economics

JUDr. Ing. David Martinčík
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Ing. Martin Januška, Ph.D.
Jan Pokorný
David Zajíček

Faculty of Electrical Engineering

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.
Stanislav Josef Mašek
Ondřej Rauner

Faculty of Arts

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.
Bc. David Pergl
Zdeněk Rod

Faculty of Education

Mgr. Petr Valach, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Richter, CSc.
Kateřina Železná
BcA. Petr Pánek, DiS.

Faculty of Law

Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Michael Pauly
Mgr. Marcel Peter

Faculty of Mechanical Engineering

doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Ing. Josef Dvořák
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Jakub Kübelbeck
Václav Mašek

Faculty of Health Care Studies

Mgr. et Mgr. Václav Beránek
Mgr. Lenka Kroupová
Mgr. Jana Křivková
MSc. Veronika Vrbská
Eva Laštovková
Markéta Lubinová

External Units

Mgr. Michal Vaněk
Mgr. Václav Trejbal, CSc.
Mgr. Petr Baierl

Postgraduate students

Ing. Tomáš Ausberger
Ing. Jindřich Havlík

Board

Chair
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Deputy Chair
JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Secretary
Mgr. Petr Baierl

FAV
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

FDULS
MgA. Luděk Míšek

FEK
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

FEL
Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Doc. Mgr. Václav Richter, CSc.

FPR
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

FST
PaedDr. Vlastimil Mášek

FZS
PhDr. Lukáš Štich

MP
Mgr. Michal Vaněk

DSP
Ing. Jindřich Havlík

SK
Jan Pokorný