SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ) je soutěž samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrální kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.
Soutěž se vyhlašuje každý rok na jaře. Informace a potřebné dokumenty ke SVOČ 2022 naleznete níže. Podrobné informace Vám poskytne proděkan doc. Ladislav Čepička, Ph.D., proděkan pro tvůrčí činnost.