Zaměstnanci studijního oddělení

Petra Vošahlíková

vedoucí studijního oddělení

VC 323, e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz telefon: 377 636 010

akademický rok 2023/24

 • 1.-5. ročník bakalářská studia Tělesná výchova a sport
 • 1.-4. ročník bakalářská studia s maiorem Tělesná výchova, Český jazyk a Anglický jazyk
 • 5. ročník bakalářská studia Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • 5. ročník bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • 5. ročník bakalářská studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • 1.-3. ročník navazující magisterské studium Učitelství pro ZŠ
 • 1.-3. ročník navazující magisterské studium Učitelství pro SŠ
 • 1.-3. ročník Pedagogika pohybové prevence
 • přijímací řízení
 • doktorand

Milada Valentová

VC 323, e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz telefon: 377 636 014

akademický rok 2023/24

 • 1.-4. ročník bakalářská studia s maiory Chemie, Matematika, Biologie, Fyzika, Informatika, Geografie, Technická výchova
 • 1.-4. ročník bakalářská studia s maiory Německý jazyk, Výchova ke zdraví
 • 1.-4. ročník bakalářské studium programu Speciální pedagogika
 • 5. ročník bakalářská studia Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • 5. ročník bakalářská studia Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • 5. ročník Přírodovědná studia (prezenční i kombinované studium)
 • 1.-5. ročník Učitelství pro MŠ (prezenční i kombinované studium)
 • přijímací řízení

Pavla Zelenková

VC 324, e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz telefon: 377 636 013

akademický rok 2023/24

 • 1.-4. ročník bakalářská studia s maiory Hudba, Historie, Občanská výchova, Ruský jazyk a Výtvarná výchova a kultura
 • 5. ročník Historie se zaměřením na vzdělávání - prezenční studium
 • 5. ročník bakalářská studia Hudba se zaměřením na vzdělávání
 • 1.- 7. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium
 • 5. ročník Historie se zaměřením na vzdělávání - kombinované studium
 • 1.- 7. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - kombinované studium
 • 5. ročník bakalářská studia Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
 • zahraniční studenti

Druhopisy diplomů, vysvědčení, osvědčení a zpětná potvrzení o studiu spojená s vyhledáváním v archivu vystavuje Bc. Marcela Švehlová.