Přejít k obsahu

Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 28
Morávková, N., Lorencová, E., Peroutková, M., Vyhnálek, T., Pacáková, K., Váchalová, T., Jíra, J. 70 let nejstarší fakulty ZČU, Fakulty pedagogické. Plzeň, 28.11.2018 - 29.11.2018.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Archiv Vratislavské univerzity. Západočeské archivy, 2018, roč. 9, č. září 2018, s. 23-24. ISSN: 1804-9737
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Archivy vysokých škol v České republice jako paměťové, správní a vědecko-výzkumné instituce. Memo, 2018, roč. 8, č. 1, s. 110-115. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Benefactores capituli. The sponsors of the Franciscan provincial chapters in Bohemia around 1500. In Ľéconomie des couvents mendiants en Europe centrale . Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220-v. 1550. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018, s. 277-283. ISBN: 978-2-7535-7326-0
  Detail publikace
KILIÁN, J. Boj o kostely, aneb Kauzy údajného porušování Rudolfova majestátu v předbělohorských Čechách. Historický časopis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 241-269. ISSN: 0018-2575
  Detail publikace
Stočes, J. Bylo tu, není tu.... Západní Čechy, 11.05.2018 - 11.05.2018.
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Bílý Zulu John Robert Dunn (1833-1895) a jeho stopy v povědomí dnešních Jihoafričanů. Memo, 2018, roč. 8, č. 1, s. 79-101. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Cikáni, tuláci, pytláci… Bezpečnostní poměry jižního Podbrdska v meziválečném období ve světle památníků četnických stanic. In Brdy : krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018. s. 154-164. ISBN: 978-80-88148-29-6
  Detail publikace
KILIÁN, J. Der Gerber und der Krieg. Soziale Biographie eines böhmischen Bürgers aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. 1. vyd. Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018, 247 s. ISBN: 978-3-8305-3880-6
  Detail publikace
KILIÁN, J. Dobytí Plzně 1618. 1. vyd. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018, 91 s. ISBN: 978-80-88030-34-8
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P., BÍLKOVÁ, M. Františkánské nebe v Kadani. Renesanční příběh kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků. 1. vyd. Kadaň : Město Kadaň, 2018, 170 s. ISBN: 978-80-87884-12-6
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Hanuš Zápal, záchrana památek a likvidace Jednoty pro záchranu kostelíka U Ježíška v Plzni a Mariánské Týnice u Kralovic. Vlastivědný sborník : Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, 2018, roč. 28, č. 1, s. 7-11. ISSN: 1801-0032
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Holýšovská zbrojovka a pracovní nasazení cizích státních příslušníků v letech 1939–1945. In Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, s. 89-105. ISBN: 978-80-7285-207-9
  Detail publikace
KILIÁN, J. Miltärische Gewalt in böhmischen Städten zur Zeít des Dreissigjährigen Krieges. In Wallenstein : Mensch - Mythos - Memoria. Berlin : Duncker & Humblot: Duncker & Humblot, 2018. s. 49-65. ISBN: 978-3-428-15428-9
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Orální historie ve školním vyučování s pomocí internetu. In Válkám navzdory. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. 152-166. ISBN: 978-80-7290-995-7
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Plzeň v letech 1918–1939. In Dějiny města Plzně 3 : 1918-19919. Plzeň : Město Plzeň, 2018, s. 24-66. ISBN: 978-80-87911-07-5
  Detail publikace
Morávková, N. První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948 – 1958. Plzeň, 28.11.2018 - 30.01.2019.
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. Rok 1968 očima „obyčejných lidí“. Memo, 2018, roč. 8, č. 2, s. 39-63. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Tradice západočeské selské svatby na příkladu širšího Plzeňska a Chebska. In Svatby, oddavky, veselí : příspěvky k tématu. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 259-273. ISBN: 978-80-7510-286-7
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Vitzthumovská malba ve františkánském kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. In Gesta v umění. Brno : B&P Publishing : Masarykova univerzita, 2018, s. 35-52. ISBN: 978-80-7485-164-3
  Detail publikace
KILIÁN, J. Vojenské dění ve Weidenu za třicetileté války. Bohemiae Occidentalis Historica, 2018, roč. 4, č. 1, s. 5-21. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Václav Čepelák a zajištění chebského archivu na jaře 1945. Západočeské archivy, 2018, roč. 9, č. září 2018, s. 135-141. ISSN: 1804-9737
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Válkou vyvolané populační proměny a jejich důsledky v Plzni v letech 1914–1918. Documenta pragensia, 2018, roč. 35, č. květen 2018, s. 375-395. ISSN: 0231-7443
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Význam prezentace všedního každodenního života společnosti. In Média - dějiny - společnost. Opava : Fakulta veřejných politik, SLU v Opavě, 2018, s. 17-25. ISBN: 978-80-7510-327-7
  Detail publikace
VÝCHODSKÁ, H. Zdravotnictví v Plzni. In Dějiny města Plzně 3 : 1918-1990. Plzeň : Statutární město Plzeň, 2018, s. 308-312. ISBN: 978-80-87911-07-5
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. doc. PhDr. Jaroslav Toms, CSc.. Bohemiae occidentalis historica, 2018, roč. 4, č. 1, s. 94-95. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Československá historická společnost a její západočeská pobočka. Archivní časopis, 2018, roč. 68, č. 3, s. 243-257. ISSN: 0004-0398
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Školství v Plzni. In Dějiny města Plzně 3 : 1918-1990. Plzeň : Statutární město Plzeň, 2018, s. 299-308, 312-316. ISBN: 978-80-87911-07-5
  Detail publikace

Patička