Přejít k obsahu

Download

KMT / ZVT

SPRB a zvt

KMT / VYPR1

Zaznam
Pokyny
NAPR sylabus
Hospitační záznam

KMT / TVDP

studenti 2014 TVDP_deleni_požadavky
TVDP_uvod_kombi_zip
sablona TVDP 2

KMT / TES2

seznam_2016_pro studenty

KMT / SZTC státní zkouška

Okruhy k SZZ v navazujícím magisterském studiu ústní část 2012
Okruhy k SZZ v navazujícím magisterském studiu písemná část 2012

KMT / SZBT

Okruhy SZZ Bc. 2019

KMT / STRJB

Temata_2012
sablona_2012

KMT / STRJA

Témata semestrálních prací 2011

KMT / SPRB

SPRB

KMT / SOCT

Kap.09 Jízdní kola NEW
sablona-SOCT
Otazky_SOCT

KMT / PZTC

Okruhy k souborné postupové zkoušce z technické výchovy

KMT / PSTCD

otazkyPSTCD

KMT / PSTCB

otazkyPSTCB

KMT / PPSŠ

zaznam
pokyny

KMT / PČM

okruhy_pcm

KMT / NPTCM

Informace 2015
Program NPTCM Měcholupy 15
ŠVP 4

KMT / NPTC

Hospitační záznam

KMT / NASPX

Hospitační záznam

KMT / MTTGD

technicke_nekovove_materialy

KMT / MTTGA

zkousky mat a svaru

KMT / MŠMA

Otázky MŠMA

KMT / KPR

svp_a
NSKpojetistruktura
kurikulum_te_zv
kurikulum
evaluacnistandardy
MANUÁL PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

KMT / KOTVM

Prehled aktivit-2016
vzor aktivity
OkruhyKOTVM

KMT / GKOB

POKYNY KE ZKOUŠCE A OTÁZKY

KMT / GKOA

Materiál ke studiu

KMT / EXTCB

Ukoly09
Program exkurze 2009

KMT / ELTC

Zesilovač
ELTC

KMT / ELTB

ELEKTRO15
úlohy
Tematické okruhy z E l e k t r o t e ch n i k y B

KMT / ELTA

Úkol č. 3
úkol 2
Ukol_1
PrikladyELTA
Okruhy ke zkoušce z Elektrotechniky A

KMT / ELP

uloha4
uloha3
uloha2
uloha1

KMT / ELN

ELN - úlohy měření

KMT / EKOL

Okruh otázek ke zkoušce z EKOL

KMT / DTSŠ

odkazy

KMT / DOV

Anotace okruhů učiva předmětu Didaktika odborného výcviku

KMT / DOP

Příručka DOV
Témata seminární práce z DOP
Tématické okruhy ke zkoušce z didaktiky odborných předmětů – DOP
formulář ZADÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

KMT / DITMP

DITPM_2012
ditpm-kombinovane_studium_2012
Powerpoint03 návod

KMT / DITBM

program-DITBM-2018
Náměty na referáty 2018
Prekoncept
Prekoncept metodika
Poskoncept
Případová studie Prekoncept studie
Priprava Ukázka přípravy na hodinu technické výchovy
Okruhy DITBM Tematické okruhy z didaktiky technické výchovy

KMT / DITAM

programDITAM17
Měcholupy ŠVP 2013-14
kriteriální hodnocení - ukázka
ŠVP
submodul_2_3k
Modulární systém – Člověk a svět práce
Tematické okruhy z didaktiky technické výchovy

KMT / DETEM

studijní materiál
dejiny_techniky

KMT / DETE

studijní materiál
dejiny_techniky

KMT / AKGT

Okruh_otázek

01 Ostatní

Znak KAT
Bibliografické citace - pravidla

Úkoly

Úkol č. 3
úkol 2
Ukol_1

Patička