Přejít k obsahu

Olympiáda techniky Plzeň 2013 - výsledky

Výsledky 2013 / Results 2013

 

Sborník příspěvků online. (stáhnout)

 

Fotografie

Zahájení akce

Pohledy do soutěžních sekcí

Vyhodnocení soutěže a společenský večer

Neoficiality a zázemí

Exkurze Techmania

SEKCE:

 

Multimediální a didaktické práce (Multimedia and didactic works)

Místo konání / Place of performance: Courtyard Marriott salon „Slad“

Předseda poroty / Chairman of jury: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Tajemník / Secretary: Mgr. Denis Mainz

Členové / Members: Dr. hab. prof. Wojciech Walat, PaedDr. Viera Tomková, Ph.D., PaedDr. Ján Stebila, PhD., Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

 

1. místo

 

Jaka Rožac (SLO)

Production e-diatonic accordion of the projectwork model PUD-BJ "from idea to product" - Early teaching techniques in the form of correlations between technique and music

 

a

 

Veronika Knieová (ČR, UJEP)

Predikční validita testu školní zralosti a manuálních (psychomotorických) dovedností na 1. st ZŠ (Predication Validity of First Grade Elementary School Pupils' School Maturity and Manual Psychomotor Skills)

 

2. místo

 

Lubor Maněk, Lucie Večeřová (ČR, MU)

Stavba a programování robotů (Robot programming)

 

3. místo

 

Bc. Peter Nosál (SR, UMB)

Využitie komerčného výrobku  (robot NXT) vo vyučovacom predmete technika (Use of the commercial product (robot NXT) in the subject of technology)

 

a

 

Mateusz Michnowicz, Wojciech Kret (PL, UR)

Drukarka 3D oparta na dokumentacji RepRap (3D printer based on RepRap documentation)

 

 

další mimo pořadí

 

Martin Maur (ČR, ZČU) DP

Interaktivní výuka na 1. stupni ZŠ (Interactive education at primary school)

 

Bc. Lukáš Kotek (ČR, UK)  DP

Výzkum používaných programovacích jazyků na středních školách (A research of programming languages used in high school education)

 

Bc. Peter Nosál (SR, UMB)

Využitie komerčného výrobku  (robot NXT) vo vyučovacom predmete technika (Use of the commercial product (robot NXT) in the subject of technology)

 

Jana Broumská (ČR, ZČU) DP

Výuková pomůcka pro obor zubní technik (Teaching tools in dental technician course)

 

Petra Perlová (ČR, UJEP)  DP

Preference učitelů při vyučování manuálních dovedností na 1. stupni základní školy (Preference for teaching teachers manual skills on the first grade elementary school)

 

Jakub Váně (ČR, ZČU) DP

E-learningový kurz z oboru technických komunikačních prostředků a jeho aplikace ve výuce (E-learning course in the field of technical means of communication and its application in teaching)

 

Tarcizija Kofol (SLO)

Projectwork of model PUD-Bj- from ideea too the product: ISTRSKO GLASBILO - KORUZNI VIOLIN

 

Jan Doležel (ČR, ZČU) DP

Výukové pomůcky v praxi učitele odborného výcviku (Educational aids in the practice of a teacher of technical training)

 

Kamil Komiň (ČR, ZČU) DP

Výukový kurz automatizační techniky pro SŠ (Tutorial of automation technology for high school)

 

Jana Švárová (ČR, ZČU) DP

Metody rozvíjení jemné motoriky žáků na prvním stupni základní školy (Methods for development of fine motor skills at the lower primary schools)

 

 

 

Odborné práce (Technical works)

Místo konání / Place of performance: Courtyard Marriott salon „Chmel“

Předseda poroty / Chairman of jury: Eduard Sládek

Tajemník / Secretary: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.

Členové / Members: dr. Waldemar Lib, Doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Ing. Jindřich Korytář, Mgr. Tomáš Přibáň

 

 

1. místo

 

Krystian Tuczyński, Tomasz Warchoł, Damian Kardyś (PL, UR)

Stanowisko do badania czujników temperaturowych (Testing stand for temperature sensors)

 

a

Bc. Lukáš Kotek (ČR, UK)

Model lodi řízený modulem Arduino (A ship model controled by Arduino module)

 

a

 

Pavel Drahovzal (ČR, MU)  DP

Elektrotechnická stavebnice s fotodetektory pro výuku na druhém stupni ZŠ (Elektrotechnical construction set with photodetectors for education in upper primary school)

 

2. místo

 

Barbora Mlejnková, DiS. (ČR, MU)

Sám sobě knihařem (Bookbinder himself)

 

a

 

Miroslav Kopecký (SR, UKF)

Osvetlenie priechodu pre chodcov s bezpečnostnou signalizáciou (Lighting pedestrian crossings with security)

 

a

 

Ivona Hauznerová, Kateřina Konášová (ČR, ZČU)

Mobilní divadélko pro nejmenší (A mobile theatre for the smallest ones)

 

3. místo

 

Bc. Jan Baťko (ČR, ZČU)

Velikonoční řehtačka (Easter clapper)

 

a

 

Marek Števík (SR, UKF)

Dajme veciam druhú šancu (Get the second chance to things)

 

a

 

Bc. Zuzana Kubecová (ČR, ZČU)

Elektrodomek (Electrohouse)

 

 

Speciální cena poroty:

 

Bc. Martin Horváth (SR, UKF)

Reštaurovanie historického automobilu (Restoration of historic car)

 

 

další mimo pořadí

Bc. Jan Král (ČR, ZČU)

Trojcípé domino (Three-arm domino)

 

Bc. Tomáš Valent (SR, UMB)

Digitálny zaznamenávač výšky RC modelu lietadla (Digital data recorder altitude for radio controlled model aircraft)

 

Bc. Jan Fadrhonc (ČR, ZČU)

Prodlužovací nástavec (Extension adapter)

 

Bc. Adam Janča (ČR, ZČU)

Univerzální herní plán (Universal gaming plan)

 

Adam Večeřa (ČR, MU)

Konfigurace a programování PLC (Configuration and programing of PLC)

 

Michal Dobiáš (SR, UKF)

Meranie teploty pracovného prostredia (Measurement of temperature working environment)

 

Bc. Vladimír Kábrt (ČR, ZČU)

Divadelní paravany (Paravans for theater scene)

 

Dominika Malčánková (ČR, ZČU)

Mapa krajů České republiky (The map with the regions of the Czech republic)

 

Kateřina Nováková (ČR, ZČU)

Model sluneční soustava (Model of solar system)

 

 


 

 

 

 

 

Patička