Přejít k obsahu

Olympiáda techniky Plzeň 2014 - výsledky

Výsledky 2014 / Results 2014


Sborník příspěvků online. (stáhnout)

 

Fotografie

Zahájení akce

Pohledy do soutěžních sekcí

Vyhodnocení soutěže a společenský večer

Neoficiality a zázemí

Exkurze Techmania

 

Vše ke stažení:

part1 (760 MB), part2 (1,4 GB)

Ulozto.cz

 

Média o nás...

Článek v časopise Spektrum 06/14

Článek na www.spcr.cz

Článek na www.plzen.eu

 


 

SEKCE:

 

Hodnocení prací, Sekce č. 2 (Section No.2), Sekce technicky - odborných prací (Technical and expert works)

Místo konání / Place of performance: Courtyard Marriott salon „Plzeň B“

Tajemník / Secretary: Mgr. Denis Mainz, Členové / Members : doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., dr. inż. Jacek Bartman, doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Dr. Eduard Sládek

Sdílení míst je dáno rozdílem charakteru prací/podsekcí.

 

1. místo

 

Valent Tomáš (SK, UMB)

Autopilot v úlohe záchranného systému pri strate signálu RC modelu lietadla (Autopilot as a safety system when lost signal RC model aircraft)

 

Urbánek, Pavel (ČR, ZČU)

Funkční replika Colt 1911 (Functional replica Colt 1911)

 

Janečková Michaela (ČR, MU)

Rukodělné práce na ZŠ (Craftsmanship at primary school)

 

2. místo

 

Kopecký Miroslav (SK, UKF)

Beam robot a jeho využitie v škole (Beam robot and its use at school)

 

Hromčík Tomáš (ČR, MU)

Realizace elektronických systémů v prostředí základní školy (Realization of electronic systems in the enviroment of elementary school)

 

Tuczyński Krystian, Warchoł Tomasz (PL, UR)

Konstrukcja stanowiska do badania czujników ultraźwiękowych (Construction of testing stand for ultrasonic sensors)

 

3. místo

 

Janča Adam (ČR, ZČU)

Propadávající věž (Down-fall tower)

 

Jašíček Vojtěch (ČR, MU)

Učební pomůcka pro výuku technického kreslení (Teaching tool for education engineering drawing) DP

 

Hladký Jan (ČR, ZČU)

Škubačka drůbeže (Chicken plucker)

 

 

další mimo pořadí

 

Král Jan, Fadrhonc Jan (ČR, ZČU) – speciální cena organizátora za přínos a dlouhodobou práci

Konstrukce mostu s možností počítačového měření stavu napětí tenzometry  (Bridge construction with possibility of computer measurement of strain using strain gauges)

 

Wołochow Mateusz, Kukulski Janusz (PL, UR)

Konstrukcja stanowiska do badania czujników optoelektronicznych (Construction of testing stand for optic sensors)

 

Čavajdová Markéta, Hübnerová Andrea (ČR, ZČU)

Variabilní bludiště (Variable labyrinth)

 

Kormanová Lenka (SK, UKF)

Pasterizácia mlieka (Pasteurization of milk)

 

Rožac Jaka (SLO, UP)

Project learning - Technological and Cultural heritage at a different way - didactical model  projectwork of model PUB-BJ ... intergenerational learning project

 

Števík Marek (SK, UKF)

Nizkonákladová 3D tlačiareň (Low cost 3D printer)

 

Fadrhonc Jan (ČR, ZČU)

Šestiúhelníky (Hexagons)

 

Eg Nina (SLO, UP)

Project work of elementary education of the model "PUB-BJ -from idea to product«

 

Tratnik Valentina (SLO, UP)

Project work learning  -"making  the music instruments of model a PUB-BJ »from idea to product«

 

Penger Luka (SLO, UP)

Project work learning - patent,    iFlash LED – smart lights for smart people »From idea to product«

 


Hodnocení prací, Sekce č. 1 (Section No. 1), Sekce odborných prací didaktických a multimediálních (Multimedia and didactic works)

Místo konání / Place of performance: Courtyard Marriott salon „Chmel“

Tajemník / Secretary: Ing. Jindřich Korytář, Členové / Members: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.,  Mgr. Jan Janovec, Ph.D., dr. Waldemar Lib,  Mgr. Martin Kučera, Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

Sdílení míst je dáno rozdílem charakteru prací/podsekcí.

 

1. místo

 

Baťko Jan (ČR, ZČU)

A lego Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a robotC  (Lego Mindstorms NXT - The use of programming environments NXT-G and robotC)

 

Bajda Konrad, Piróg Sebastian (PL, UR)

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu (The use of artificial neural networks in forecasting)

 

Magát Peter (SK, UKF)

Matematický popis a vytvorenie simulačného modelu pre pohyb a tvar CNC nástroja, ktorý vŕta diery štvorcového profilu (Mathematical description and create a simulation model for the movement and shape of the CNC tool that drills holes square profile)

 

2. místo

 

Maněk Lubor (ČR, MU)

Využití H&S robotického systému ve výuce technických předmětů na ZŠ (Use of H&S robotic system in teaching technical subjects at primary school)

 

Krotil Martin (ČR, UK)

Autorská prostředí pro tvorbu multimediálních výukových objektů v rámci přípravy učitele (Authoring systems for the development of multimedia learning objects in teacher's preparation)

 

Žáková Zuzana (ČR, UJEP)

Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy (Influence of specific developmental learning disorders on the psychomotor skills of primary school pupils)

 

3. místo

 

Veselá Miroslava (ČR, ZČU)

Výroba šperků z odpadových materiálů (Manufacture of jewelry from scrap materials )

 

Michnowicz Mateusz (PL, UR)

Aplikacja mobilna – informator uczelniany (Mobile application – Rzeszow university guide)

 

Lörinc Peter (SK, UKF)

Využitie Open Source kancelárskeho balíka v univerzitnom štúdiu (Using Open Source office suite in a university study)

 

 

další mimo pořadí

 

Sojková Margaréta (SK, UMB)

Uplatnenie pracovných námetov v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom stupni ZŠ (Using working suggestions in technical education at lover primary school)

 

Vávře Michal (ČR, ZČU)

Číslicová technika novým moderním způsobem (Digital technology new way)

 

Patočková Radka (ČR, MU)

Efektivita výuky energetiky na ZŠ (Efficiency of Energetics education at elementary schools)

 

Špaňár Ivan (SK, UKF)

Určovanie fyzickej záťaže zamestnancov ručná manipulácia s bremenami (Determining the physical stress of employees manual handling of loads)

 

Dospiva Pavel, Najman Petr, Talianová Dominika, Šturalová Ema (ČR, MU)

Herní engine pro tvorbu didaktických her ve Flashi (Game engine for creating didactic flash games)

 

Elgrová Michaela (ČR, ZČU)

Kritéria výběru multimediálních učebnic (Criteria for selection of multimedia textbooks)
 

 


 

 

 

 

 

Patička