Přejít k obsahu

Prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

honzikova
 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání:
1981 Pedagogická fakulta Plzeň
1991 rig.zkouška na Ped. fak. Plzeň
2001 disertace na UK Praha,
disertační práce na téma: Využití pracovních činností a expresivních výchov pro rozvoj neverbální tvořivosti dětí mladšího školního věku.
2004 habilitace v oboru Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy se specializací na vyučování předmětům na 1. stupni ZŠ (č. oboru 75029)
Habilitační práce na téma : Technická tvořivá činnost dětí mladšího školního věku v podmínkách edukačního procesu. Habilitační přednáška : Subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti a představivosti.
2018 jmenování profesorkou pro oborovou didaktiku

Rok začátku působení na katedře:
1993 jako externí pracovnice, od r. 1995 jako stálý člen katedry

Odborné a vědecké zaměření:
prac.činnosti s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ a MŠ

Profesní aktivity mimo katedru:
přednášková činnost pro Pedagogické centrum Plzeň

Osobní záliby:
tvořivě pracovní aktivity

Patička