Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 57
Krocová, J., Simbartl, P., Boháčová, P., Simbartl, P., 5. studentská vědecká konference. Courtyard by Marriott Pilsen, 28.11.2019 - 28.11.2019.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivace zájmu žáků ZŠ o technické obory. In Trendy ve vzdělávání. Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 22. ISBN: 978-80-244-5511-2
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivity a popularizační činnost v oblasti technického vzdělávání v kontextu výběru oboru střední školy. Journal of Technology and Information Education, 2019, roč. 11, č. 1, s. 28-37. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
KROTKÝ, J., KUČEROVÁ, H. Analýza hodnocení souboru podobných výrobků vybranou skupinou evaluátorů. Technika a vzdelávanie, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 37-40. ISSN: 1338-9742
  Detail publikace
HONZÍK, L., FRANK, J. Chybné předpoklady v geometrických důkazech. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 73-79. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
ZADRAŽILOVÁ, A., SIMBARTL, P., KROTKÝ, J. Czechia-Bavaria and cross-border possibilities of cooperation at the Faculty of Education in the technical field. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 69-72. ISSN: 2080-9069
  Detail publikace
KROTKÝ, J., FADRHONC, J. Didactic potential of excursion method. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 128-133. ISSN: 2080-9069
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Digital Literacy Development and Inquiry Based Learning in Technical Education. Yelabuga, Russian Federation, 2019.
  Detail publikace
AICHINGER, D., KROTKÝ, J., MACH, P. Digital literacy development through new technologies for measuring and data mining. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 233-238. ISSN: 2080-9069
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Dotknite sa skutočného sveta TECHNIKY!. Košice, Poprad, Banský Bastrica, Trenčín, Bratislava, 2019.
  Detail publikace
HONZÍK, L., HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1805-7705
  Detail publikace
HONZÍK, L., FRANK, J. Examination of properties and important elements of binary operations in future mathematics teachers? education. In 18th conference on applied mathematics : Aplimat 2019 proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. s. 508-515. ISBN: 978-80-227-4884-1
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., BEŇOVÁ, B., ROKYTOVÁ, J., KRŠEK, P. Faktory ovlivňující školní život dětí s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, roč. 82, č. 3, s. 279-284. ISSN: 1210-7859
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Formatívne hodnotenie žiakov v kognitívnej oblasti v predmete technika. 2019.
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Implementation of New Technologies in Technical Education. Yelabuga, Russian Federation, 2019.
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., BĚLOHLÁVKOVÁ, A., EBEL, M., ROKYTOVÁ, J., KRŠEK, P. Influence of cognitive and behavioural comorbidities on the level of Depression and Anxiety among children with Epilepsy.. ATHENS, Greece, 2019.
  Detail publikace
PAVELKA, J., HONZÍKOVÁ, J., ĎURIŠ, M., TOMKOVÁ, V., ŠOLTÉS, J. Interest of primary school pupils in technical activities and technical education. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 272 s. ISBN: 978-80-261-0887-0
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š., HORA, J. Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření představy přirozeného čísla v roli počtu. Elementary Mathematics Education Journal, 2019, roč. 1, č. 2, s. 43-50. ISSN: 2694-8133
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š., HORA, J. Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření přirozeného čísla. In EME 2019 : zborník abstraktov : Reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. s. 93-95. ISBN: 978-80-223-4707-5
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Kreativita a inovace v produktu žáka a jeho hodnocení. Trendy ve vzdělávání, 2019, roč. 12, č. 1, s. 29-33. ISSN: 1805-8949
  Detail publikace
KOHOUT, J., MOLLEROVÁ, M., MASOPUST, P., FEŘT, L., SLAVÍK, J. Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezinárodního šetření TIMSS a českých učitelů ? poznatky z fyziky. Pedagogická orientace, 2019, roč. 29, č. 1, s. 5-42. ISSN: 1211-4669
  Detail publikace
KOHOUT, J. Laboratorní práce ve výuce fyziky na gymnáziu. Kašperské Hory, 2019.
  Detail publikace
BATKOVÁ, D., FRANK, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematická soutěž na 1. stupni základní školy. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1339-8725
  Detail publikace
HONZÍK, L., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematické úlohy na šachovnici. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 12-24. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematika v primární škole. In Premeny školy a učitel´ské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perpektívy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019. s. 325-330. ISBN: 978-80-555-2267-8
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 2. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 43-57. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Mgr. & Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.: Rozvoj technického a přírodovědného myšlení žáků na základní škole prostřednictvím konstrukčních stavebnic. HABILITAČNÍ PRÁCE. 2019.
  Detail publikace
FRANK, J. Některé možnosti řešení reciprokých rovnic. In Sborník matematický kemp : 26.8 -31.8.2019. Plzeň: 2019. s. 3-12., ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
Krotký, J., Honzíková, J., Simbartl, P., Fadrhonc, J. Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň, Moving Station, 22.05.2019 - 23.05.2019.
  Detail publikace
MASOPUST, P., KOHOUT, J., MOLLEROVÁ, M., FEŘT, L. Overview of outcomes of project Didaktika - Člověk a příroda A (Didactics - Human and Nature A). In DIDFYZ 2019 : Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. New York: AIP Publishing, 2019. s. '030023-1'-'030023-5'. ISBN: 978-0-7354-1897-4 , ISSN: 0094-243X
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. PROJECT LEARNING II - LEARNING OF PSYCHOMOTOR SKILLS. 2019., ISBN: 978-961-6728-62-1,
  Detail publikace
KOHOUT, J., MASOPUST, P. Paradox dvou kondenzátorů. Hradec Králové, 2019.
  Detail publikace
KOHOUT, J., MASOPUST, P. Paradox dvou kondenzátorů. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2019. s. 85-90. ISBN: 978-80-7435-770-1
  Detail publikace
KUBAŇOVÁ, P., SIMBARTL, P. Pokusnické práce pro děti předškolního věku - voda. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 33. ISBN: 978-80-261-0872-6
  Detail publikace
STOLAŘÍKOVÁ, S., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Prostorová orientace u dětí v mateřské škole. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2019, roč. 2, č. 1, s. 127-131. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
ŽOLDOŠOVÁ, K., BIELIKOVÁ, M., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KÉHAR, O., KOHOUT, V., KRATOCHVÍL, P., MERGL, M., PODROUŽEK, L., RANDA, M., REJLOVÁ, J., SIMBARTL, P., ŠAFRÁNKOVÁ, D., ŠRÁMOVÁ, A., VÁGNEROVÁ, P., HILLE, K., ARNDT, P., HAUBER, M., BRAUNERT, S. Přírodověda : interaktivní bádání pro děti a mládež v primárním vzdělávání : metodická příručka pro učitele 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019, 400 s. ISBN: 978-80-8140-364-4
  Detail publikace
ŠTAIFOVÁ, B., KAŠPAROVÁ, M. Representing solids at lower secondary school. In EDULEARN19 Proceedings : 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Valencie: IATED Academy, 2019. s. 5850-5856. ISBN: 978-84-09-12031-4 , ISSN: 2340-1117
  Detail publikace
SIMBARTL, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Rozvoj technické gramotnosti za pomocí CNC strojů. Olomouc, Pedagogická fakulta, 2019.
  Detail publikace
ARTEMOV, A.., ČERVENKOVÁ, M.., KLEČKOVÁ, G.., KOHOUT, J.., KOLAŘÍKOVÁ, K.., KUBÍKOVÁ, K.., MAJEROVÁ, Ž.., MAHMOUD MOHAMED MAYHOUB, D.., MIŠTEROVÁ, I.., MOTLÍKOVÁ, I.., PECLOVÁ, Š.., PEŠKOVÁ, M.., PÍSKAČOVÁ, M.., ROZHOUDOVÁ, L.., SCHEJBALOVÁ, A.., SOVÁKOVÁ, J.., VOLTROVÁ, M.., ZACHOVÁ, M.., JANA, Z.. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 154 s. ISBN: 978-80-261-0932-7
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., SIMBARTL, P. Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 56 s. ISBN: 978-80-261-0872-6
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. 2019.
  Detail publikace
KOHOUT, J., MOLLEROVÁ, M., MASOPUST, P., FEŘT, L. Stanovení kritických míst ve výuce fyziky na ZŠ na základě multikriteriálního přístupu a možnosti jejich překonání. Arnica, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1804-8366
  Detail publikace
FADRHONC, J.., MACH, P.. Teaching technology and testing its influence on elementary school pupils. In Psichologičeskaja podderžka i social'naja pomošč' ličnosti v krizisnyje periody žizni. Vladimir: Arkaim, 2019. s. 16-20. ISBN: 978-5-93767-343-5
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Technická výchova a její oblíbenost. Technika a vzdelávanie, 2019, roč. 8, č. 1, s. 10-12. ISSN: 1338-9742
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy v historickom a medzinárodnom kontexte. Katolická univerzita v Ružomberoku : Vydavateľstvo VERBUM Katolíckej univerzity v Ružomberk, 2019.
  Detail publikace
AICHINGER, D. Termografie ve výuce fyziky a techniky. Technika a vzdelávanie, 2019, roč. 8, č. 2, s. 28-30. ISSN: 1338-9742
  Detail publikace
FRANK, J., HONZÍK, L. Using GeoGebra for correction of incorrect premises in geometric proofs. In Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2019. Ames, Iowa, USA : ISRES Publishing, 2019, s. 79-89. ISBN: 978-605-69854-0-9
  Detail publikace
KOUBOVÁ, M., SIMBARTL, P. Using yarn in kindergarten to develop and estimate levels of fine motor skills. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 83-89. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
FRANK, J., HONZÍK, L. Užití programu GeoGebra (nejen) ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. In ISVK FPE 2019 : sborník příspěvků 9. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 21-29. ISBN: 978-80-261-0888-7
  Detail publikace
JŮNOVÁ, R., SIMBARTL, P. Velikonoční zvyky a tradice na 1. stupni ZŠ. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 32. ISBN: 978-80-261-0872-6
  Detail publikace
LERCHOVÁ, K., SIMBARTL, P. Využití papíru v mateřské škole pro rozvoj a zjišťování úrovní jemné motoriky u dětí. In Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny : sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 27. ISBN: 978-80-244-5511-2
  Detail publikace
SIMBARTL, P. Využití programovatelné robotické hračky Bee-bot v mateřské škole a na prvním stupni ZŠ pro testování klíčové kompetence k řešení problémů. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 2, s. 161-165. ISSN: 1339-8725
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Zájem žáků o technické obory. Velké Losiny, 2019.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Čestmír Serafín: Illustrative Electrical Engineering in the primary school curriculum. Olomouc : UPOL Olomouc, 2019.
  Detail publikace
HORA, J. Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2019.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., BAJTOŠ, J. Školní podvádění a IKT. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2019, roč. 2, č. 1, s. 15-21. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., BAJTOŠ, J. Školské podvádzanie z pohľadu učiteľov ? pilotné výskumné šetrenie. Arnica, 2019, roč. 9, č. 2, s. 51-58. ISSN: 1804-8366
  Detail publikace

Patička