Přejít k obsahu

Studijní materiály

Didaktika psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Didaktika psychologie - sylabus přednášky 29.09.2016
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 29.09.2016
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 29.09.2016
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 29.09.2016
KPS/DIPSB - požadavyk k zápočtu 07.09.2015
Inventář výukových metod - ispirace pro tvorbu did.analýzy učiva 15.10.2013
Spektrum vzdělávacích cílů - slovesa očekávaných výstupů 15.10.2013
Psychologie v RVP pro gymnázia 29.09.2013
Didaktika psychologie - literatura 29.09.2013
Aktivní slovesa pro formulaci očekávaných výstupů 26.09.2013
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 29.09.2016
KPS/DIPSB Požadavky ke kombinované zkoušce 30.10.2014
Didaktika psychologie - sylabus přednášky 29.09.2016

Krizová intervence

Krizová intervence 2019 13.03.2019

Management stresu

Copingové strategie a literatura k MNS 11.11.2014
KPS/MNS: Požadavky k zápočtu PhDr. V. Holeček, Ph.D. 10.12.2015

Náslechová praxe

Pozadavky k zapoctu NASPX 2016 22.11.2016
Formulář pro hospitační záznam 25.11.2013
Reflexe NASPX (formulář pro zápočtovou práci) 25.11.2013

Obecná psychologie a psych. osobnosti (pro komb.studium)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče_převod na grafy (soubor v excelu) 07.02.2018
KPS/ROBON: Šablona pro psaní SP 07.02.2018
KPS/ROBON: Sylabus přednášky 07.02.2018
KPS/ROBON: Požadavky k zápočtu a zkoušce 07.02.2018

Pedagogická psychologie

PPSS_karta_účastníka 09.04.2019
PPSS-seznam knih 25.03.2019
PPSS KAIII.2a_podvojny_denik (1) 25.03.2019
PPSS - přednášky 2019 26.02.2019
PEPS 2018-19 20.02.2019
PGPSA 2018-19 24.10.2018
PPSS Reflexe oducene hodiny 09.03.2018
PPSS-seminare 09.03.2018

Pedagogicko-psychologická diagnostika

PPD 24.10.2018

Pozitivní psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Dotazník spokojenosti_úpravy POPS 25.09.2018
Dotazník pozitivity_výsledky ZS-2018 25.09.2018
POPS požadavky k zápočtu 25.09.2018
Rozpis prezentací _ ZS - 2018 25.09.2018

Psychologie 1 (pro FZS)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Psychologie 1_sylabus přednášky 19.02.2019
Psychologie 1_sablona pro psani SP 07.09.2018
Psychologie 1_pozadavky k zap 02.02.2019
Energetické koláče - převod na grafy 17.10.2017

Psychologie osobnosti (pro FZS - kombinované studium)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

PSOSK - sylabus přednášky 13.10.2017
PSOSK požadavky k Zp a Zk 07.11.2018
Energetické koláče - převod na grafy 13.10.2017

Psychologie osobnosti - dotazníky sebepoznání (na zápočet)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Test frustrační tolerance - ukázka 23.04.2019
Test potřeb 22.02.2019
Energetické koláče_převod na grafy 04.03.2017
Sebehodnocení_3 obrazy "Já" 08.10.2015
Dotazník sebehodnocení_profil osobnosti 08.10.2015
Normy pro testy ze semináře PSOS 17.10.2012
Styly řešení konfliktů 17.10.2012
Dotazníky ke stresu - popis a normy 17.10.2012
Stupeň stresové zátěže 17.10.2012
Stres neničí jen duši, ale i tělo 17.10.2012
Náchylnost ke stresu 17.10.2012
Zdroj a úroveň stresu 17.10.2012
Dotazník o temperamentu (sémantický diferenciál, slouží výzkumu) 17.10.2012
Vlastnosti klasické typologie temperamentu 17.10.2012
Vzorec temperamentu Eysenckův osobnostní dotazník online na http://www.temperament.wladik.net 03.04.2013
Normy dotazníku "Vzorec temperamentu" 17.10.2012
Typ představivosti 17.10.2012

Psychologie osobnosti - pokyny

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOSO: Požadavky k zápočtu a zkoušce 06.05.2019
KPS/PSOSO: Stručný sylabus přednášky z Ps.osobnosti (pouze základní učivo) 11.05.2016
KPS/PSOSO Šablona pro psaní SP 05.02.2018

Psychologie osobnosti - přehledy pro přednášky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Reakce na frustraci, druhy deprivací 17.10.2012
Inteligence - její druhy a pásma 17.10.2012
Kretschmerova typologie temperamentu 17.10.2012
Třídění potřeb 17.10.2012
Přístupy k psychologii osobnosti 17.10.2012
Struktura osobnosti 17.10.2012

Psychologie osobnosti učitele

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOU: Požadavky k zápočtu pro PS i KS (dr.V.Holeček) 03.04.2019
KPS/PSOU: Psychologie osobnosti učitele_sylabus přednášky 06.02.2019

Psychologie práce a organizace

Přehledová studie 13.11.2014
Nezaměstnanost 06.12.2013
Osobnost vedoucího pracovníka 24.04.2013
KPS/PSPO Otázky ke zkoušce Mgr. K. Kubíková 27.11.2012

Psychopatologie

Neorganické poruchy spánku 14.05.2013
KPS/PSPAO Otázky z psychopatologie doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 02.05.2013
KPS/PSPAB Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Podklady pro výuku Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012

Psychoterapie

KPS/PSTEA materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTEB materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTE Otázky ke zkoušce Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012

Selfmanagement

Studijní texty, požadavky k zápočtu PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. 22.02.2015

Sociálně psychologické techniky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Výpočet koeficientu životní spokojenosti 04.10.2018
Energetické koláče - excel.soubor - převod na grafy 07.10.2016
KPS/9PSYV Požadavky k zápočtu pro CŽV_Spec.pedagogika 07.10.2016

Sociální psychologie

KPS/SOPS Sociální psychologie Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 17.10.2012

Školní psychologie

Požadavky k zápočtu ze ŠKOPS pro výchovné poradce V. Holeček, vyučující 21.05.2019
Šablona pro psaní Zápočtové práce (V.Holeček, vyučující) 14.03.2019
Sylabus přednášky ŠKOPS pro výchovné poradce (V.Holeček, vyučující) 14.03.2019
Okruhy otázek k závěrečné zkoušce pro výchovné poradce Mgr.P.Soukupová (garant studia) 15.10.2015
Dotazník pro učitele otázky, které zajímají školní psychology 04.03.2013
Kdo je kdo v naší třídě průzkum rolí žáků ve školní třídě 04.03.2013
Nedokončené věty (projektivní technika) 04.03.2013
Dotazník pro identifikaci rolí ve školní třídě "peer-nomination dotazník" 04.03.2013
Dotazník o drogách 04.03.2013
Průzkum šikanování Dotazník 04.03.2013
Sociometrie ve školní třídě Dotazník 04.03.2013
Naše třída - program pro vyhodnocení (v excelu) 04.03.2013
Naše třída Dotazník včetně norem 04.03.2013
Hodnocení učitele žákem Dotazník 04.03.2013
Osobnost úspěšného učitele 04.03.2013

Výstupová praxe

Rozvrh na výstupovou praxi 03.04.2013
Pokyny k praxi a požadavky k zápočtu Podrobné pokyny obdrží studenti na hodinách DIPSB 30.03.2016
Vzor přípravy na vyučovací hodinu 03.04.2013

Vývojová psychologie

VYPS-vyvojova-psychologie (1) 18.10.2018

Vývojová psychologie

Okruhy ke zkoušce VYPSO 25.04.2018
VYPSO-vyvojova psychologie 07.03.2018

ZPPEC

ZPPEC 2017 21.03.2017

Patička