Přejít k obsahu

O katedře

Katedra ruského jazyka

Katedra ruského jazyka FPE vznikla v lednu 1991 rozdělením původní katedry filologie. Vysokoškolské studium ruštiny existuje v Plzni od roku 1945, v roce 1948 byla v Plzni vydána první československá metodika vyučování ruštině, jejímž autorem byl zakladatel plzeňské rusistiky, ruský emigrant A. V. Kamněv. Francouzština se s výjimkou krátkého období mezi lety 1964 a 1968 vyučuje až od roku 1991. V současné době katedra nabízí dva tříleté bakalářské studijní programy Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání a Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání a dva dvouleté navazující magisterské studijní programy Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ.

Katedra se odborně zaměřuje na problematiku didaktiky cizích jazyků, dále pak na konfrontační rozbor gramatických a lexikálních jevů, výzkum ruské literatury 20. a 21. století a francouzské literatury v kontextu světové literatury. V posledních desetiletích pořádala řadu konferencí a seminářů, např. v r. 1995 se na půdě katedry konala mezinárodní konference Ruská exilová literatura, v r. 2000 seminář Nové tendence v rozvoji ruského jazyka a literatury, v r. 2013 konferenci RUSKO: ZEMĚ - JAZYK – KULTURA.

Vedoucí katedry (2003-2013) PhDr. Jana Sováková, CSc. získala v roce 2011 ocenění Fondu ruské kultury za dlouholetou a obětavou činnost jako přední český literární vědec známý ve světové rusistice.

 

Více si o historii a současnosti katedry můžete přečíst zde.

 

 

 

Patička