Přejít k obsahu

Aktuální informace

FACEBOOK

25. 3. 2020

Informace k mimořádným opatřením

  • Vzhledem k mimořádným opatřením může být harmonogram letní části SZZ a obhajob KP upraven.
  • Kurz uchazečů pro AR 2019/20 je zrušen vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením.
    Uhrazený poplatek bude vrácen.
  • Postup a možnosti při dokončování a odevzdávání kvalifikačních prací konzultujte se svým vedoucím práce.
  • Jarní termín odevzdání kvalifikačních prací je posunut na 30. 4. 2020!
  • Vzhledem k mimořádným opatřením je konference Hry 2020 přesunuta na duben 2021.

1. 3. 2020

Státní závěreční zkoušky

Navazující Mgr. stud. programy, Bc. stud. obory TVV a TVS
letní termín…………………………………….………………… 27. 5. až 29. 5. 2020 
podzimní termín………………………………………………… 31. 8. až 4. 9. 2020

Obhajoby BP a DP

Bakalářské studium TVV a TVS
letní termín…………………………………………….………… 3. 6. – 4. 6. 2020 
podzimní termín…………………………………………..…….. 10. 9. - 11. 9. 2020

Navazující Mgr. + 1. st. ZŠ + Bc MŠ
letní termín…………………………………………….…….…… 18. 6. -  19. 6. 2020
podzimní termín……………………………………………….… 11. 9. a 14. 9. 2020

Přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek Bc studia …………………….….. 1. 6. a 2. 6. 2020
Termín přijímacích zkoušek  navaz. Mgr. …………………..... 22. 6. a  23. 6. 2020
Náhradní termín přijímacích zkoušek Bc a  navaz. Mgr. ..…... 16. 7. 2020

19. 2. 2020

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. na KTV

Téma přednášky „Mentální koučink v praxi“.

Ve středu 4. 3. 2020 od 14.00 do 16.00 hod. v učebně KL 228

jelinek

V rámci výuky teorie a didaktiky sportovního tréninku a specializace fotbalu bude na KTV přednášet významná osobnost, která jako jedna z mála, ne vždy tradičními přístupy a na základě vlastních zkušeností mentálního kouče a trenéra ledního hokeje, konfrontuje ve své přednáškové i publikační činnosti teorii s praxí. Po přednášce bude prostor pro diskuzi, a proto doporučuji se seznámit s poslední publikací týkající se diskutované problematiky.

Na zajímavou a podnětnou přednášku srdečně zvu všechny studenty a akademické pracovníky zajímající se o problematiku koučinku.

Jaromír Votík

DOD_2020

16. 1. 2020

TRENÉRSKÁ KVALIFIKACE UEFA „B“ LICENCE

V rámci celoživotního vzdělávání na FPE nabízíme studentům a studentkám

bakalářských a magisterských studijních programů  studium specializace fotbalu.

Po úspěšném absolvování získají UEFA „B“ trenérskou licenci. Bližší info pod odkazem.

3. 10. 2019

Pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu FPE ZČU v Plzni s podporou projektu Erasmus navštívili Universidad de Castilla-La Mancha ve španělském Toledu (22. - 27. 9. 19).
V rámci této návštěvy proběhla jednání o dalších možnostech spolupráce, budoucích mezinárodních projektech a společné publikační činnosti. Na jednáních byli přítomni také zástupci místních základních a středních škol, kteří projevili zájem o spolupráci s naším pracovištěm i plzeňskými školami.

Toledo-10-2019

24. 9. 2019

Centrum tělesné výchovy a sportu na Dnech vědy a techniky 2019.

Ve dnech 20. - 21. 9. se na Náměstí Republiky uskutečnila tradiční akce ZČU - Dny vědy a techniky. My jsme nechyběli.

https://www.facebook.com/316382045857143/posts/522157608612918/

19. 9. 2019

v úterý, 24.9. proběhnou přednášky (v AJ) brazilské prof. P. Behar.

1) 10:15, CH303: The research we do at the university - Panorama actual situation in Brazil.
2) 13:00, KL228: Mobile generation; Digital competences; Social-affective aspects in educational process; The applications.

Všichni jste srdečně zváni....


4. 6. 2019

Dobří holubi se vracejí!

Akademičtí mistři ČSR z roku 1984 se po 35 letech od vítězného utkání v Pardubicích sejdou 7. 6. 2019 k rozboru utkání a doplnění iontových nápojů v restauraci U Salzmannů. Sestavu k hypotetickému utkání nominuje J. Votík s tím, že přednost budou mít hráči s endoprotézami.

Z archivu....

Akademický mistr ČSR

Patička