Přejít k obsahu

Mezinárodní vědecká konference. Duben 28 - 29, 2020, Plzeň, ČR

Bohužel, vzhledem k
mimořádným opatřením musíme konání konference přesunout na duben 2021. 

Vědecká konference

Hry 2020 - výzkum a aplikace

14. mezinárodní konference Hry 2020 bude pořádána Centrem tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ve dnech 28. - 29. dubna


Přihláška na konferenci


Sborník z minulé konference si můžete prohlédnout na adrese https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/30953


Tématické okruhy konference

Hry a herní přístupy:

  • ve školní tělesné výchově
  • ve sportovním tréninku
  • ve sportovních aktivitách handicapovaných
  • v rekreačně pohybových aktivitách

Učastnit konference se můžete v těchto formách:

  • prezentace a publikace v časopise Studia sportiva
  • prezentace a publikace ve sborníku z konference
  • účastník bez prezentace

-

Jazyk konference: Czech, English, Slovak

-

První oznámení

Druhé oznámení


Patička