Přejít k obsahu

Kvalifikační práce

Diplomové a bakalářské práce

 


Vnitřní pokyn vedoucího centra tělesné výchovy a sportu k procesu odevzdávání a obhajob kvalifikačních prací

Na základě Pokynu č. 03PD/2015, bodu 4 stanovuji letní termíny odevzdávání a obhajob kvalifikačních prací. Mezní termín pro odevzdání KP na KTV je 23. 4. 2019. Obhajoby proběhnou ve dnech 5. 6. – 12. 6. 2019 (bude upřesněno dle počtu přihlášených studentů).

Mgr. Petr Valach, Ph.D.
vedoucí centra tělesné výchovy a sportu

Obhajoby diplomových a bakalářských prací

Termíny: Harmonogram SZZ a obhajob kvalifikačních prací (2019)

Konkrétní rozpis obhajob pro rok 2018 bude znám po uzavření přihlášek k obhajobám.


Postup při zadání bakalářské a diplomové práce

Pokyny k vypracování bakalářské a diplomové práce

Vzor - desky a titulní strana

Výňatek z normy pro citování použitých pramenů

Kompletní normy bibliografických citací najdete na stránkách knihovny ZČU

Patička