Přejít k obsahu

Vedlejší sloup

INFORMACE O STUDIU VEDLEJŠÍHO SLOUPU

Vedlejší sloup je připraven pro studenty bakalářského studia netělovýchovných studijních oborů, kteří uvažují o tom, že by chtěli v navazujícím magisterském studiu pokračovat v aprobaci s tělesnou výchovou. Úspěšné absolvování vedlejšího sloupu může být důvodem pro prominutí praktické části přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia učitelství tělesné výchovy. 

Seznam předmětů vedlejšího sloupu bakalářského studijního programu Tělesná výchova pro vzdělávání:
povinné předměty 60 kreditů

 

 Akademický rok 2019/2020

KTB/ANAM

Anatomie

ZK

1/2

4K

1.ZS

KTV/ZG

Základní gymnastika

Z

0/2

2K

1.ZS

KTV/HITK

Historie TK

ZK

1/0

2K

1.ZS

KTV/LY1

Kurz lyžování 1

Z

8dní

2K

1.ZS

KTV/LVK

Letní výcvikový kurz

Z

10dní

2K

1.LS

KTV/GYM1

Gymnastika 1

Z

0/4

4K

1.LS

KTB/FYZI

Fyziologie

ZK

1/2

4K

1.LS

KTV/A1

Atletika 1

Z

0/2

2K

2.ZS

KTV/PL1

Plavání 1

Z

0/2

2K

2.ZS

KTV/SH1

Sportovní hry 1

Z

0/4

4K

2.ZS

KTV/LY2

Kurz lyžování 2

Z

8dní

2K

2.ZS

KTV/APM

Antropomotorika

ZK

2/2

5K

2.LS

KTV/KVOT

Kurz vodní turistiky

Z

8 dní

2K

2.LS

KTV/A2

Atletika 2

Z

0/2

2K

2.LS

KTV/SH2

Sportovní hry 2

Z

0/2

2K

3.ZS

KTV/KBRLH

Kurz bruslení a ledního hokeje

Z

6 dní

2K

3.ZS

KTV/MV

Metodologie výzkumu

Z

1/0

2K

3.ZS

KTV/ZDR

Zdravotní tělesná výchova

ZK

1/2

4K

3.ZS

KTV/PSMU

Psychologie pohybových aktivit a motorické učení

ZK

2/0

3K

3.ZS

KTV/PTVS

Pedagogika TVS

ZK

1/2

4K

3.LS

KTV/PL2

Plavání 2

Z

0/2

2K

3.LS

KTV/RKPF

Rekreačně kondiční programy a fitness

Z

0/2

2K

3.LS

Patička