Přejít k obsahu

Konference

 

Hry 2018

(výzkum a aplikace)
 

(vědecká konference s tématikou her ve sportovních a tělovýchovných procesech)

13. Mezinárodní konference, kterou katedra tělesné a sportovní výchovy ZČU pořádá ve dnech

Termín: 26. - 27. dubna 2018


V současné době pracujeme na sborníku z konference. Čekáme na publikace v časopise Studia sportiva. Zbylé příspěvky uveřejníme v našem sborníku.


 Vědecký výbor konference:

 

 • Prof. PhDr.Antonín Rychtecký, DrSc.
 • Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Ozimek
 • Prof. MUDr. Henry Schulz
 • Prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Stanula, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
 • Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
 • Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś
 • Prof. nadzw. dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś
 • Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Organizační výbor konference:

 • Mgr. Luboš Charvát - ředitel a technické zázemí
 • Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. - finance
 • Mgr. Petra Kalistová - ubytování
 • Mgr. Radek Zeman - společenský večer a sportovní vyžití
 • Mgr. Petr Valach, Ph.D. - společenský doprovod

 

Konference se uskuteční v prostorách penzionu U Jandů v Úborsku.

Elektronická přihláška na konferenci

První oznámení

Druhé oznámení

Třetí oznámení


Pokyny pro psaní příspěvků:

      Téma – musí být v souladu s tématem konference

Požadavky odpovídají nárokům, které vyžaduje odborný časopis Studia Sportiva

Redakce časopisu STUDIA SPORTIVA přijímá původní rukopisy v českém, slovenském a anglickém jazyce.
Každý rukopis bude posuzován dvěma recenzenty, na základě jejich kladného vyjádření pak bude příspěvek publikován. Autor bude redakcí vyrozuměn o názoru a připomínkách recenzentů. V případě jejich odlišného názoru se příspěvek zadává k posouzení třetímu recenzentovi.
Nepřijímáme příspěvky již publikované, popř. přislíbené
k publikování v jiných periodikách. Již publikovaný přípěvek lze
v časopise STUDIA SPORTIVA výjimečně publikovat, pokud je zásadně doplněn nebo opraven. Musí být uvedeno, kde již byl zveřejněn a jak je upraven.
Za jazykovou správnost odpovídá autor. Příspěvky podléhají pravopisné a stylistické úpravě, kterou zajišťuje redakce. Všechny změny textu však musí schválit autor.
Rukopisy zasílejte v elektronické podobě jako editovatelný text ve formátu rtf. nebo doc.
Pro zachování kvality zasílejte obrázky a grafy k textu zvlášť,
a to v primárním formátu (formáty tif., jpg. pouze ve vysoké kvalitě), popř. je zašlete ve vytištené podobě na papíře. V textu přesně označte místo, kam má být obrázek/graf umístěn.
 

Podoba rukopisu v českém jazyce

Název příspěvku (bez zkratek)
Název příspěvku v angličtině (překlad)
Celé jméno autora, pracoviště
Abstrakt: charakteristika příspěvku s údaji o jeho obsahu, zaměření a metodách (cca 1500 znaků).
Abstrakt v angličtině (překlad)
Klíčová slova
Klíčová slova v angličtině (překlad)
Vzor 1
Vzor 2
 Kontakt na autora/y (e-mail, telefon, poštovní adresa) Podoba rukopisu v anglickém jazyceNázev příspěvku (bez zkratek)
Název příspěvku v češtině (překlad) – zajistí redakce
Celé jméno autora, pracoviště
Abstrakt: charakteristika příspěvku s údaji o jeho obsahu, zaměření a metodách (cca 1500 znaků).
Abstrakt v češtině (překlad) – zajistí redakce
Klíčová slova
Klíčová slova v češtine (překlad) – zajistí redakce
Vzor 1
Vzor 2
Kontakt na autora/y (e-mail, telefon, poštovní adresa)
 

 

Všechny odevzdané a přednesené příspěvky, které nebudou publikovány v časopise Studia Sportiva,
budou vydány na CD nosiči a na tomto webu.Jak se tam dostat?

 

 

 

 

Patička