Přejít k obsahu

Kurz uchazečů o studium TV

Kurzy pro uchazeče o studium mají na naší katedře již třináctiletou tradici. Úspěšnost absolventů kurzu v přijímacím řízení je velmi vysoká a proto bude katedra kurz pro uchazeče o studium pořádat i v roce 2019.

Termín: 1. Teorie: pátek 05.04. 2019
2. Praxe:pátek 12.04. 2019
Platba:

Cena kurzu: 1 500 Kč  (nutno uhradit do - 29. 3. 2019)

č. účtu 4811530257, kód banky 0100, VS: 424330, jako specifický symbol nutno zadat rodné číslo (bez znaku lomítka). Bez udání specifického symbolu není možné platbu identifikovat!!! Pro usnadnění identifikace uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka kurzu.

Potvrzení o platbě nutno předložit při zahájení kurzu!

Přihlášky:

Uchazeči se přihlašují přímo u kontaktní osoby formou e-mailu. E-mail musí obsahovat základní identifikaci a spojení:

1. Předmět: Kurz uchazečů o studium TV
2. Jméno a příjmení
3. E-mail a telefonní číslo

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Zeman, KTV FPE ZČU email: zemanr@ktv.zcu.cz

Poznámka: je třeba mít věci do tělocvičny a plavky do bazénu

 


Předpokládaný program kurzu:

Kurz je dvoudenní, probíhá dva pátky (5. 4. 2019 a 12. 4. 2019).

Teoretická část 5. 4. 2019

Čas Obsah
12:30 - 13:00 Sraz a rezence účastníků,  info k teoretické části (KL117, Zeman)
13:00 - 14:30 Základy anatomie (KL117, Knappová)
14:45 - 16:15

Základy fyziologie, příprava na teoretickou část přijímacího řízení
(KL117, Šrámková)

Praktická část 12. 4. 2019

Čas
Obsah
09:00 Prezence, KL117 (Zeman)
09:30 - 10:30 Atletika, KL147 (Salcman) 
10:45 - 12:00 Plavání, bazén SK Radbůza (Zeman)
12:00 - 13:00 Přestávka
13:00 - 14:00 Sportovní hry, KL 147 (Charvát)
14:00 - 15:00 Gymnastika, KL 147 (Valach, Kalistová)

 

  

Změna programu vyhrazena.

 

Patička