Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 2
VOTÍK, J. Rovnováhové schopnosti v športě. Brno : Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií, 2019.
  Detail publikace
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací. Studia Kinanthropologica, 2019, roč. 20, č. 1, s. 67-76. ISSN: 1213-2101
  Detail publikace

Patička