Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 20
VOTÍK, J. An analysis of futsal referees' performance in matches. Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, 2018.
  Detail publikace
KNAPPOVÁ, V. Hra a hry u jedinců s poruchou autistického spektra. Úborsko, 2018.
  Detail publikace
Votík, J. Hry 2018 - výzkum a aplikace. Úborsko, 26.04.2018 - 27.04.2018.
  Detail publikace
SVOBODOVÁ, Z., VÁLKOVÁ, H., VEČEŘA, K., VOTÍK, J. Involuční etapa fotbalistů a duální kariéra. Úborsko, 2018.
  Detail publikace
VOTÍK, J., LAVIČKA, J. K problematice vzdělanostní struktury hráčů fotbalu. Studia sportiva, 2018, roč. 12, č. 2, s. 191-200. ISSN: 1802-7679
  Detail publikace
VOTÍK, J., LAVIČKA, J. Ke struktuře vzdělanostní úrovně hráčů výkonnostního fotbalu. Úborsko, 2018.
  Detail publikace
ŽATKA, R., FRÖMEL, K., VALACH, P., GROFFIK, D., SVOZIL, Z. Mental Load of Secondary School Students in Educational Process in the Context of School Physical Activity. e-Pedagogium, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 96-108. ISSN: 1213-7758
  Detail publikace
RUSŇÁK, Š., SALCMAN, V., HECOVÁ, L., KASL, Z. Myopia progression risk: Seasonal and lifestyle variations in axial length growth in Czech children. Journal of Ophthalmology, 2018, roč. Neuveden, č. 2018, s. nestránkováno. ISSN: 2090-004X
  Detail publikace
RUBÍN, L., MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., FELTLOVÁ, D., SUCHOMEL, A., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P., BLÁHA, L., FRÖMEL, K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 155 s. ISBN: 978-80-244-5451-1
  Detail publikace
SALCMAN, V., HECOVÁ, L., RUSŇÁK, Š. RŮST DÉLKY OČNÍHO BULBU U DĚTÍ VE STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU – SEZÓNNÍ ZMĚNY A VLIV ŽIVOTNÍHO STYLU. Clarion Congress Hotel Praha, 2018.
  Detail publikace
HECOVÁ, L., RUSŇÁK, Š., SALCMAN, V. Růst délky očního bulbu u dětí ve starším škoním věku - sezónní změny a vliv životního stylu. Karlovy Vary, 2018.
  Detail publikace
ŠVÁTORA, K., BENEŠOVÁ, D. Testing the coordination in dependence on input information. In INTED 2018 : 12 th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. s. 3608-3615. ISBN: 978-84-697-9480-7 , ISSN: 2340-1079
  Detail publikace
VOTÍK, J., TROJANEC, M. Uplatnění fotbalových talentů v kontextu profesionálních soutěží dospělých. České Budějovice, 2018.
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D., HRANÁČ, P., ŠVÁTORA, K. Vliv ideomotorické intervence v průběhu senzomotorického učení. Studia Kinanthropologica, 2018, roč. 19, č. 3, s. 159-163. ISSN: 1213-2101
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D., ŠVÁTORA, K. Vliv ideomotorické intervence v průběhu senzomotorického učení. České Budějovice, 2018.
  Detail publikace
ŠVÁTORA, K. Vliv předchozí informace na výkon v senzomotorickém testu. Úborsko, 2018.
  Detail publikace
ŠVÁTORA, K., BENEŠOVÁ, D. Vliv předchozí informace na výkon v senzomotorickém testu. Studia Sportiva, 2018, roč. 12, č. 2, s. 172-179. ISSN: 1802-7679
  Detail publikace
ŠVÁTORA, K. Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu a následné sebehodnocení. FTVS UK v Praze, 2018.
  Detail publikace
ŠVÁTORA, K. Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu a následné sebehodnocení. In Scientia Movens 2018. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018. s. 206-220. ISBN: 978-80-87647-42-4
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D., ŠVÁTORA, K. Změny aktivace nervové soustavy v závislosti na obtížnosti senzomotorického úkolu. UJEP, Ústí nad Labem, 2018.
  Detail publikace

Patička