Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 15
ŠVÁTORA, K. Analýza změn aktivace nervové soustavy při testu posturální stability v závislosti na vstupní informaci. FTVS UK Praha, 2019.
  Detail publikace
ŠVÁTORA, K., ČEPIČKA, L. Analýza změn aktivace nervové soustavy při testu posturální stability v závislosti na vstupní informaci. In Scientia Movens 2019 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019. s. 11-19. ISBN: 978-80-87647-48-6
  Detail publikace
VOTÍK, J. Efekt základního mezocyklu na změny herní kondice s progresivním charakterem zatížení u hráčů mládežnického fotbalu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019.
  Detail publikace
CHARVÁT, L., VALACH, P. Hry 2018 - výzkum a aplikace. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 96 s. ISBN: 978-80-261-0838-2
  Detail publikace
SALCMAN, V. Impact of intervention on the development of balance skills in children of younger school age. Valencia (Spain), 2019.
  Detail publikace
ŠPOTTOVÁ, P. Jak ve zdraví dožít důchodu (fyzioterapie v archivní praxi). Plzeň, 2019.
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D. Mentální trénink. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KRAWCZYK, M.., OZIMEK, M.., POCIECHA, M.., GABRYŚ, T.. Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu. 1. vyd. Tarnów 2019 : Wydawnictwa Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2019, 212 s. ISBN: 978-83-952363-8-9
  Detail publikace
VOTÍK, J. Rovnováhové schopnosti v športě. Brno : Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií, 2019.
  Detail publikace
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací. Studia Kinanthropologica, 2019, roč. 20, č. 1, s. 67-76. ISSN: 1213-2101
  Detail publikace
GABRYŚ, T., CHARVÁT, L., SMATLAN-GABRYŚ, U. THE WINGATE TEST IN THE DIAGNOSIS OF THE TRAINING IN JUDO. Prague, 2019.
  Detail publikace
GABRYŚ, T., SZMATLAN-GABRYS, U., STANULA, A. The direction of the changes of rates of the internal and external training load under the influence of high-altitude hypoxia on mountain bikers. Physical Activity Review, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 40-48. ISSN: 2300-5076
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D. Základy pedagogiky a psychologie sportu. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KAVALÍŘOVÁ, G., ŠPOTTOVÁ, P. Zásobník cvičení projektu Pohyb 1P. 2019.
  Detail publikace
Špottová, P. Školení trenérů sportovní gymnastiky III. třídy žen a mužů. Plzeň, 22.03.2019 - 07.04.2019.
  Detail publikace

Patička