Přejít k obsahu

Zvaná přednáška pana ústředního inspektora České školní inspekce Mgr. Tomáše Zatloukala, MBA

V rámci výuky předmětu Obecná didaktika dne 6. prosince 2018 proběhla zvaná přednáška ústředního školního inspektora Mgr. Tomáše Zatloukala, MBA, který seznámil studenty předmětu s rozsáhlou činností úřadu. 

Zdůraznil funkci ČŠI z pohledu zajištění hodnocení vzdělávací soustavy v České republice. Hodnocení se zaměřuje na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Nedílnou součástí výpovědí o kvalitě vzdělávání je také oblast hodnocení v šesti vybraných gramotnostech (čtenářská, matematická, sociální, přírodovědná, jazyková, informační). Přednášející představil analýzu dat mezinárodních šetření, zejména výsledků získaných prostřednictvím šetření PISA sledujícího dosaženou úroveň žáků ve vybraných gramotnostech a šetření TALIS zaměřeného na pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Právě výsledky obou mezinárodních šetření poskytují informace o výkonnosti českého vzdělávacího systému v mezinárodním kontextu. ČŠI takto získané informace propojuje se zjištěními z různých typů národní inspekční činnosti, což umožňuje komplexní pohled na kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání v České republice. Studenti se obraceli na přednášejícího s dotazy, vztahujícími se k výše uvedené problematice, či s konkrétními zkušenostmi z praxe.

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH10.12.18
  • IMG_1109
  • IMG_1112
  • IMG_1125
  • IMG_1127
  • IMG_1128

Zpět na seznam aktualit

Patička