Přejít k obsahu

Výstava Československo 1918–1989

Až do konce února je v chodbě v přízemí univerzitní budovy v Jungmannově ulici k vidění zajímavá výstava Československo 1918 - 1989. Její autor, historik a učitel Miroslav Breitfelder představuje na panelech Trochu jiná výročí, jak ostatně zní i podtitul výstavy. Zve na ni Univerzita třetího věku ZČU.

Výstava se ve dvanácti obrazech vrací k některým událostem československých dějin, přičemž se – až na jednu výjimku vyhýbá v poslední době velmi frekventovaným, údajně osudným osmičkovým výročím, neboť autor se poněkud povýšenecky domnívá, že důležité či alespoň zajímavé události prakticky pořád. Někdy zůstávají trochu skryté, až nepovšimnuté. Někdy i před autory učebnic a příruček. Každý příběh i velkých i malých dějin je vždy autorova volba a výběr. A je jím i tato výstava. Bez vypravěče a jeho osobního vkladu by možná existovala historie. Nikoli však dějprava…

Informace o výstavě naleznete také zde.

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Historik, učitel, kolař a ochotník se zvláštní zálibou v římské antice, cyklistice a kvantové fyzice se narodil 28. června l. P. 1966 v Kraslicích, pouhé tři kilometry od saských hranic, a to do učitelské rodiny. Dle vlastního, tudíž nedoložitelného tvrzení se o historii začal zajímat v necelých čtyřech letech a už mu to zůstalo. Dodnes prý rád listuje ve spisech Aloise Jiráska.

Přes jisté námitky ze strany rodičů se záhy rozhodl spojit zálibu v dějepisu s rodinnou tradicí a umíněně trval na tom, že stane učitelem dějepisu. To se mu nakonec podařilo, i když musil po maturitě na sokolovském gymnáziu tři roky působit jako potulný nekvalifikovaný pedagog na různých typech škol a školních družin. Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni však nakonec úspěšně absolvoval a mohl začít a posléze i skončit jako učitel s aprobací český jazyk a literatura – dějepis. V náhlém hnutí mysli se však rozhodl pokračovat ve studiu, a to na univerzitě v německém Bayreuthu. Vzdělání si posléze doplnil na Historickém ústavu Fakulty filozofické Univerzity Hradec Králové. Ovšem již v roce 1994 začal vyučovat na katedře historie Pedagogické fakulty ZČU, kde přednáší i zkouší dějiny 20. století, zejména zločiny nacionálního socialismu a komunismu, jakož i didaktiku moderních dějin. O poznatky ze svých oblíbených předmětů se již třetím rokem dělí i s posluchači Univerzity třetího věku. Odejít se mu zjevně nechce, a tak si svůj dětský sen plní již dvacátým čtvrtým rokem. Dobře mu tak…07.01.19

Zpět na seznam aktualit

Patička