Přejít k obsahu

Gratulujeme členům katedry pedagogiky k úspěchu v irské grantové soutěži!

Irsko vyhlásilo před několika málo týdny rychlou výzvu na vědecko-výzkumné projekty se zaměřením na důsledky pandemie. V rámci mezinárodního konsorcia, byl pod vedením University College Dublin v krátkém čase připraven a podán výzkumný grant s tématem - Dopady pandemie na lidi s mentálním postižením a na jejich pečovatele. Za ZČU se na přípravě projektové žádosti podílela Dr. Káňová z katedry pedagogiky FPE. Řešitelům můžeme pogratulovat, protože projekt byl přijat (ze 360 žádostí bylo přijato jen 35).

Cílem globálního konsorcia je prozkoumat zkušenosti osob s mentálním a vývojovým postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covid 19. Konsorcium je vedeno Centrem UCD pro studia zdravotního postižení a zahrnuje 15 akademiků a odborníků z oblasti zdravotního postižení z devíti zemí světa, z nichž jsou mnozí členy skupiny IASSIDD (Mezinárodní asociace pro vědecké studium mentálního a vývojového postižení), předního profesní sdružení těch, kdo pracují v oblasti mentálního postižení. Zájemci najdou informace o projektu na této stránce.15.05.20

Zpět na seznam aktualit

Patička