Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky se blíží! Nebyly právě Vám odpuštěny?

Jak bylo přislíbeno, snažila se fakulta najít cesty, jak zjednodušit vzhledem ke stávající situaci přijímací zkoušky a řada uchazečů je konat nebude. Ty, kteří na zkoušky půjdou, prosíme, aby doma nezapomněli roušku.

Již před časem vedení fakulty uchazečům oznámilo, že přijímací zkoušku fakulta odpustí u těchto bakalářských programů se zaměřením vzdělání: technická výchova, matematika, ruský jazyk, německý jazyk, fyzika, chemie. K odpuštění rovněž dojde u všech částí zkoušek na magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Po uzavření přihlašování na navazující magisterské programy fakulta zvážila své kapacitní možnosti a odpustí přijímací zkoušku i jinde. Jedná se o navazující magisterské programy: Učitelství fyziky pro ZŠ a SŠ, Učitelství geografie pro SŠ, Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ, Učitelství informatiky pro ZŠ, Učitelství matematiky pro ZŠ, Učitelství německého jazyka pro ZŠ a SŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a SŠ.

Dále je všem uchazečům o studium na FPE v učitelských navazujících magisterských programech uznána dílčí písemná přijímací zkouška z pedagogické propedeutiky a psychologie. U bakalářského studijního programu Hudba se zaměřením na vzdělávání, navazujícího magisterského Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro SŠ je všem uchazečům prominuta talentová část zkoušky (všechny části).

Uchazeče prosíme, aby si na zkoušku přinesli roušku. Podrobnosti k realizaci zkoušek najdete zde, na webu pro uchazeče nebo na fakultní facebookové skupině pro uchazeče.

Michaela Voltrová03.06.20

Zpět na seznam aktualit

Patička