Přejít k obsahu

Informace pro studenty

Pokyn prorektorky č. 3P/2019 - Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2019/2020
Doplnění pokynu prorektorky k organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2019/20
Informace FOTO STUDIA Vavruška k letním termínům promocí 2019
Informace pro absolventy v letním termínu SZZ 2018/19
Rozpis zápisů do vyšších ročníků na akademický rok 2019/20
Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Pokyn proděkana 05/PD/2018 o výplatě prospěchových stipendií v roce 2018/19
Rozhodnutí děkana o imatrikulacích studentů prvních ročníků v akademickém roce 2018/19
Rozhodnutí děkana č.20/2018 o povinné docházce studentů do výuky v ak. roce 2018/19
Rozpis promocí absolventů FPE v podzimním termínu akademického roku 2017/18
Úvodní shromáždění studentů prvních ročníků - akademický rok 2018/19
Informace pro absolventy FPE v podzimním termínu 2017/18
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2018
Informace FOTO STUDIA Vavruška k podzimním promocím - říjen 2018
Informace pro absolventy v letním termínu 2017/18
Rozhodnutí děkana o rozpisu zápisů na akademický rok 2018/19
Doplnění pokynu prorektora k organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2018/19
Pokyn prorektora č. 5P/2018 k organizaci předběžného zápisu na rok 2018/19
Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení a formální náležitosti SZZ a kvalifikačních prací
Vyhláška děkana č.1VD/2018 Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce
Pokyn proděkana č. 1/PD/2018 k upřesňujícím zápisům na letní semestr 2017/18
Celkový seznam studentů s přidělenými prospěchovými stipendii na akademický rok 2017/18
Pokyn proděkana č. 04PD/2017 k výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2017/18
Rozhodnutí děkana č.13/RD/2017 o povinné docházce do výuky
Studijní a zkušební řád (ze dne 13. července 2017)
Rozpis promocí absolventů FPE - říjen 2017
Informace pro absolventy v podzimním termínu 2016/17
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2017
Rozhodnutí děkana č. 6RD/2017 o rozpisu zápisů na akademický rok 2017/18
Doplnění pokynu prorektora k organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2017/18
Pokyn prorektora č.3P/2017 o organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2017/18
Pokyn proděkana k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2016/17
Celkový seznam studentů s přidělenými prospěchovými stipendii v akademickém roce 2016/17
Pokyn proděkana č. 06PD/2016 o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2016/17
Rozhodnutí děkana č.22 2016 o imatrikulacích studentů prvních ročníků
Rozpis zápisů pro akademický rok 2016/17
Témata disertačních prací FPE ZČU 2016/2017
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Žádost o uznání výstupů z učení
Metodika pro uznávání předchozího vzdělání

Výběrová řízení pro studenty

- zahraniční studijní pobyty, např. v rámci programu Erasmus, INTER apod.

Pokyn č. 05PD/2016 -Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn č. 04PD/2016 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-17 pro rok 2017
Výběrové řízení pro doktorské studium na FPE ZČU 2016/2017
Pokyn č. 04PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-16 pro rok 2016/17
Pokyn č. 05PD/2015 -Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17

Studenti 1. ročníků

Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Pokyn proděkana č. 1/PD/2018 k upřesňujícím zápisům na letní semestr 2017/18
Rozhodnutí děkana č.13/RD/2017 o povinné docházce do výuky
Rozhodnutí děkana o imatrikulaci studentů prvních ročníků v akademickém roce 2017/18
Rozhodnutí děkana č.22 2016 o imatrikulacích studentů prvních ročníků
Informace k úvodnímu shromáždění studentů prvních ročníků 2016/17
Další informace pro studenty 1. ročníků

Informace pro absolventy

Informace FOTO STUDIA Vavruška k letním termínům promocí 2019
Informace pro absolventy v letním termínu SZZ 2018/19
Rozpis promocí absolventů FPE v podzimním termínu akademického roku 2017/18
Informace pro absolventy v podzimním termínu 2017/18
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2018
Informace FOTO STUDIA Vavruška k podzimním promocím - říjen 2018
Informace pro absolventy v letním termínu 2017/18
Rozpis promocí absolventů FPE - říjen 2017
Informace FOTOSTUDIA VAVRUŠKA k podzimním promocím absolventů FPE
Informace pro absolventy v podzimním termínu 2016/17
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2017
Informace pro absolventy v letním termínu ak. roku 2016/17
Rozpis promocí absolventů FPE - říjen 2016
Informace pro absolventy v podzimním termínu akademického roku 2015/16
Archív

Patička