Přejít k obsahu

Pro studenty 1. ročníku

Rozpis zápisů do vyšších ročníků na akademický rok 2019/20
Seznam kontaktních učitelů pro "nekvalifikované učitele"

Nabídky a služby pro studenty

Informační a poradenské centrum ZČU - komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství
Informace ústavu jazykové přípravy - informace o možnostech studia jazyků ve společném základu, případně jako výběrových předmětů
Archív

Výběr vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu

Bakalářské studium na FPE ZČU v Plzni je jednooborové. Protože ale navazující magisterské studium učitelství je dvouoborové, mají studenti možnost se na druhý obor připravit již v průběhu bakalářského studia. U většiny oborů si tedy vybírají ke svému hlavnímu i vedlejší obor, tzv. vedlejší sloup. Obory jsou pak nazývány hlavní sloup a vedlejší sloup. Na hlavní sloup si uchazeč dává přihlášku, kdežto vedlejší sloup si vybírá až jako student fakulty na začátku prvního ročníku.

U některých oborů má možnost vybrat si ve svém hlavním sloupu prohlubující modul. Tím pádem se bude více profilovat jako jednooborový odborník s cílem odejít po absolvování fakulty do neučitelské praxe nebo pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných fakult v ČR či v zahraničí.

Otevírané kombinace

Otevírané kombinace hlavních a vedlejších sloupů

Kombinace hlavního a vedlejšího sloupu pro akademický rok 2019/2020
Archív

Patička