Přejít k obsahu

Pro studenty 1. ročníku

Rozpis zápisů do vyšších ročníků na akademický rok 2019/20
Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Vstupní požadavky na jednotlivé vedlejší sloupy pro akademický rok 2018/19
Pokyn proděkana č. 1/PD/2018 k upřesňujícím zápisům na letní semestr 2017/18
Rozhodnutí děkana č.13/RD/2017 o povinné docházce do výuky
Vstupní požadavky na jednotlivé vedlejší sloupy v akademickém roce 2017/18
Pokyn proděkana k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2016/17
Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o posunutí termínu pro kontrolu splnění podmínek prvního semestru studia v ak. roce 2014/15
Seznam kontaktních učitelů pro "nekvalifikované učitele"

Úvodní shromáždění studentů

Informační a poradenské centrum - informace pro studenty prvních ročníků 2018/2019
Informace k úvodnímu shromáždění studentů prvních ročníků 2018/2019
Zahraniční vztahy - informace pro studenty prvních ročníků 2018/2019
Univerzitní knihovna - informace pro studenty prvních ročníků 2018/2019
CIV - informace pro studenty prvních ročníků 2018/2019
Ústav jazykové přípravy - informace pro studenty prvních ročníků 2018/2019
Úvodní shromáždění studentů prvních ročníků -2018/19

Nabídky a služby pro studenty

Informační a poradenské centrum ZČU - komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství
Informace ústavu jazykové přípravy - informace o možnostech studia jazyků ve společném základu, případně jako výběrových předmětů

Imatrikulace studentů

Rozhodnutí děkana o imatrikulacích studentů prvních ročníků v roce 2018/19
Rozhodnutí děkana o imatrikulaci studentů prvních ročníků v akademickém roce 2017/18
Rozhodnutí děkana č.22 2016 o imatrikulacích studentů prvních ročníků
Archív

Výběr vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu

Bakalářské studium na FPE ZČU v Plzni je jednooborové. Protože ale navazující magisterské studium učitelství je dvouoborové, mají studenti možnost se na druhý obor připravit již v průběhu bakalářského studia. U většiny oborů si tedy vybírají ke svému hlavnímu i vedlejší obor, tzv. vedlejší sloup. Obory jsou pak nazývány hlavní sloup a vedlejší sloup. Na hlavní sloup si uchazeč dává přihlášku, kdežto vedlejší sloup si vybírá až jako student fakulty na začátku prvního ročníku.

U některých oborů má možnost vybrat si ve svém hlavním sloupu prohlubující modul. Tím pádem se bude více profilovat jako jednooborový odborník s cílem odejít po absolvování fakulty do neučitelské praxe nebo pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných fakult v ČR či v zahraničí.

Otevírané kombinace

Otevírané kombinace hlavních a vedlejších sloupů

Kombinace hlavního a vedlejšího sloupu pro akademický rok 2019/2020
Archív

Patička