cbg

Navazující magisterské studium

Pokračujte ve studiu oborů, kterým jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obory zcela odlišné. Studujte, co vás baví, a naučte se předávat to dál!
Obory a programy Podat e-přihlášku

Navazující magisterské studium je dvouleté a jednooborové nebo dvouoborové. Nabízíme široké spektrum různorodých oborových kombinací, jejichž studium vás připraví na dráhu učitele na 2. stupni základní školy nebo na škole střední. Můžete u nás také studovat dvouletý neučitelský obor Pedagogika pohybové prevence – tzv. double degree – jehož výuka částečně probíhá na partnerské Technické univerzitě v Chemnitz v Německu. 

FAQ aneb nejčastější otázky zájemců o studium na naší fakultě

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Do kdy se mohu přihlásit? 

  • Přihlášku k bakalářskému, magisterskému i navazujícímu magisterskému studiu můžete podat do 30. 4. 2021 zde.

Jaké jsou vlastně přesné podmínky přijetí?

  • O přesných podmínkách pro přijetí se dočtete zde.

Mohu u vás studovat Učitelství pro první stupeň?

  • Ano, přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň je vyhlášeno. Studium bude probíhat pouze v prezenční formě. Kombinovanou formu budeme otevírat pravděpodobně po akreditaci na jaře 2021. Studenti se zájmem o kombinovanou formu mají možnost nastoupit do programu celoživotního vzdělávání (CŽV), tento program je i pro studenty bez dosavadního pedagogického vzdělání. Na tuto možnost se ptejte na adrese czv@fpe.zcu.cz.

Pokud vystuduji Učitelství pro střední školu mohu učit i na škole základní?

  • Ano, absolvent programu Učitelství pro střední školy je plně kvalifikován i pro výuku na základní škole.

Jak vypadalo přijímací řízení v předchozích letech? A kolik jste přijali uchazečů?

  • Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v úložisti dokumentů ve složce Uchazeč.

Absolvoval jsem bakalářské studium na jiné než pedagogické fakultě. Mohu i tak u vás studovat v navazujícím studiu učitelství?

  • Ano, je však nutné splnit doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe. Cílem tohoto programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání. Info zde. Program bude realizován i v době mimořádných opatření souvisejících s koronakrizí, protože má distanční charakter.

 Jak je to s přijímacím řízením do doktorských studijních programů?

  • Veškeré informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů naleznete zde.

Zohledňujete při přijímacím řízení prospěch na SŠ a známky na maturitním vysvědčení?

  • Vzhledem k současné situaci nezohledňujeme prospěch uchazeče na střední škole (tedy jednotlivá vysvědčení) a ani výsledek u maturitní zkoušky. A to u žádného oboru a programu.

Potřebuji se zeptat ještě na něco jiného

  • Pokud potřebujete další informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia, o ubytování studentů nebo něco dalšího, napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz nebo volejte na +420 377 636 010. Rádi vám odpovíme!