BAMAPE

grantová podpora studentů bakalářského a magisterského studia FPE

Cílem je podpořit formou individuálních výzkumných projektů nadané studenty a poskytnout jim v rámci i mimo rámec bakalářské či diplomové práce prostředky na výzkum, který bude ukončen publikačním výstupem. Podrobněji viz Vyhlášení.

GRAK

grantová podpora akademických pracovníků

GRAK standardní

Cílem je podpořit formou individuálních grantových příspěvků a cílové odměny publikační aktivity akademických pracovníků FPE ZČU, které mohou být uznatelné pravidly hodnocení 2017+, mohou mít akreditační význam pro FPE, nebo mohou být významné z hlediska kvalifikačního růstu řešitele.

GRAK postdoc

Cílem je podpořit formou individuálních grantových příspěvků a cílové odměny publikační aktivity akademických pracovníků po ukončení doktorského studia, které mohou být uznatelné pravidly hodnocení 2017+, mohou mít akreditační význam pro FPE, nebo mohou být významné z hlediska kvalifikačního růstu řešitele. Podpora je určena akademickým pracovníkům, kteří absolvovali doktorské studium v období od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2024.

GRAK doktorandský

Cílem je podpořit formou individuálních grantových příspěvků publikační aktivity studentů doktorského studia, které mohou být uznatelné pravidly hodnocení 2017+, mohou mít akreditační význam pro FPE, nebo mohou být významné z hlediska kvalifikačního růstu řešitele. Podpora je určena akademickým pracovníkům fakulty, kteří jsou zároveň studenty doktorského studia na jiné univerzitě.