Výzkumná infrastruktura

FPE disponuje pro realizaci tvůrčí činnosti odpovídajícím vybavením jak pro příslušný oborový, tak i oborově-didaktický a pedagogicko-psychologický výzkum.

 Disponujeme mimo jiné následujícím vybavením a příslušným know-how:

  • unikátní virtuální třída sloužící k nácviku výukových situací za pomoci virtuální reality,
  • eye-tracking (oční kameru) využitelná například při výzkumu práce žáka s učebnicemi,
  • pokročilé softwarové aplikace pro analýzu kvalitativních (Atlas.ti) i kvantitativních (LISREL) dat.,
  • přenosný spektrometr (rentgenová fluorescence),
  • program Camtasia 9 pro zpracování videa,
  • nástroj ADSInstrument pro měření biopotenciálu (elektrodermální aktivita, elektromyografie),
  • nástroj InBody pro diagnostiku složení lidského těla.

Pracovníkům FPE je po přihlášení zde k dispozici sdílená tabulka vybavení dostupného na fakultě s informací o tom, kdo se o dané nástroje stará a má příslušné know-how (v tabulce je dále možné uvádět požadavky na nové výzkumné vybavení a vykazovat kolegiální pomoc v rámci fakulty). Velmi rádi využijeme naši infrastrukturu a know-how při spolupráci s externími subjekty. V případě zájmu nás kontaktujte dle informací zde.