skoly_horni

Spolupracujte s námi

Spolupracujte s našimi studenty, absolventy, výzkumnými týmy nebo se staňte naší fakultní školou.

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni spolupracuje nejen v rámci našeho regionu s partnery v mnoha oblastech. Intenzivní spoluprací se školami a konceptem plzeňské fakultní školy pomáháme školám v Plzeňském a Karlovarském kraji. Realizujeme výzkum v partnerství s různými (nejen akademickými) institucemi a mnoho dalšího.

Fakultní školy

Fakulta pedagogická připravila koncept tzv. plzeňské fakultní školy, který rozvíjí dlouholetou intenzivní spolupráci fakulty se školami v regionu. V současné době připravujeme memoranda o spolupráci s jednotlivými školami, která popisují nové roviny spolupráce zejména v těchto oblastech:

  • Pomoc školám při personální nouzi (ze strany našich studentů a didaktiků)
  • Intenzivnější a průběžná praxe našich studentů, tandemová výuka
  • Výpomoc studentů na školách
    • školy v přírodě,
    • vedení kroužků,
    • zástup za nemoc apod.
  • Společenství praxe (kritická místa kurikul) a další

Fakulta pro veřejnost

Jako nejstarší fakulta Západočeské univerzity v Plzni jsme si vědomi své úlohy v oblasti tzv. třetí role. Zejména naše umělecké katedry jsou v tomto směru velmi aktivní – pořádají koncerty, výstavy apod. Přijít můžete ale i na autorské čtení, workshopy pro děti a další. Aktuální nabídku všeho, co připravujeme, můžete sledovat na našich soc. sítích (Facebook, YouTube, Instagram) nebo zde.

Během složitého období na jaře 2020 fakulta pomáhala velmi významným způsobem široké veřejnosti. Naši studenti provozovali dětskou skupinu pro zaměstnance Městské nemocnice Privamed, ve facebookové skupině „Pomáháme v Plzeňském kraji“ jsme zprostředkovávali pomoc našich zaměstnanců i studentů při doučování a hlídání dětí, vytvořili jsme stránku s online výukovými materiály, šili jsme roušky atd.

Pomáháme školám (především Plzeňského a Karlovarského kraje) najít dobré učitele, a to především v řadách našich studentů a absolventů. Nabídky zveřejňujeme na našich stránkách nebo ve skupině Volná místa na školách (Plzeňský a Karlovarský kraj).

Naši partneři

Děkujeme za spolupráci a podporu všem našim partnerům!