Umělecká činnost FPE

Intenzivní umělecká činnost je na FPE realizována především v oboru hudební a výtvarné kultury. O její kvalitě svědčí i vysoký počet tzv. RUV bodů (slouží k hodnocení uměleckých výstupů na národní úrovni) získávaný FPE, která se v tomto ohledu řadí mezi nejúspěšnější pedagogické fakulty v ČR.

V hudebním oboru se věnujeme interpretaci artificiální hudby a zapojujeme do těchto aktivit i studenty. Za nejvýznamnější katedrální akci považujeme Procházky uměním VII. ročník, Galakoncert Plzeň (3. 6. 2020, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul.), na kterém účinkovali pěvkyně Lucie Hilscherová, violistka Jitka Hosprová, dirigent Vít Aschenbrenner a Dívčí akademický a Plzeňský akademický sbor se sbormistryní Romanou Feiferlíkovou. Všichni jmenovaní se podíleli na provedení skladby prof. Jiřího Bezděka.

Umělecky působící pedagogové na KHK realizovali v roce 2019 mnoho koncertů:

V. Aschenbrenner – dirigent, varhaník, cembalista

Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum provedly v barovském Eslarn (DE) v rámci mezinárodního festivalu Barockregion Bayern Böhmen v německé obnovené premiéře největší kompozici českoněmeckého barokního skladatele Gunthera Jacoba Missa Dei Patris Festivalis (1725).

Lucie Hilscherová – pěvkyně

Mezinárodně uznávaná pěvkyně realizovala mnoho koncertů, např. pěvecký recitál s varhanami (Orgelsommer Naumburg, Německo) a představila se v několika operách doma i v zahraničí, zpívala např. roli Mrs. Quickly ve Verdiho Falstaffovi (Štátne divadlo Košice, SR), roli Roziny, Rossini v Rossiniho Lazebníku sevillském (Theater Schweinfurt, Německo) a další.

Jitka Hosprová – violistka

Mezinárodně uznávaná koncertní umělkyně realizovala např. koncert v King Hussein Cultural Center v Ománu, v Rimini (Itálie) nebo komorní koncert s Moravskou fiharmonií v Olomouci.

Jan Vičar – skladatel

Jeho kantáta Tempus iuvenis (Čas mládí) pro soprán, bas, smíšený sbor a orchestr na latinské texty zazněla během roku 2019 v Žilině, v Olomouci (slavnostní koncert Moravské filharmonie k 17. listopadu, dirigent Petr Vronský) a v Pardubicích ve světové premiéře (27. března 2019), kterou řídil Jan Míšek za spolupráce Pardubické komorní filharmonie, pardubických Bonifantes a sólistů Veroniky Kaiserové a Josefa Kovačiče. Byla nominována v kategorii Soudobá kompozice na cenu Classic Prague Awards 2019 (cenu však nezískala).

Romana Feiferlíková

Realizovala písňový recitál na mezinárodním festivalu Forfest Czech Republic, XXX. ročník, 26.6.2019 v Kroměříži.

V oboru výtvarné kultury a umění jsou realizovány významné výstavy národního i mezinárodního dosahu, ať již v oblasti sochařské tvorby, malby, grafiky či konceptuálního umění. Na fakultě je úspěšně navázáno na slavnou místní tradici keramické tvorby, a dokonce je nově rozvíjena tvorba sklářská.

Významné výstavy:

KURT GEBAUER - Národní galerie Praha, Veletržní palác, 6. 3. 2020 - 10. 1. 2021

DLÁTEM BARVOU KOSTÍ, František Hodonský, Galerie Hollar, Praha, 4. 3. 2020 – 31. 5. 2020

„MACHT WAS” – Kunst zu 68 und heute ... „UDĚLEJTE NĚCO...” – Umění k roku 68 a současnosti, Galerie Evropského domu, Akademie výtvarného umění Mnichov ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU, Plzeň, 5. 2. – 28. 2. 2019

ARTEDUCO - Výstava umělců pedagogických fakult ČR, DEPO2015, Plzeň, 17. 6. – 4. 8. 2019