Interní projekty FPE

Níže naleznete dokumenty, které se týkají jednotlivých projektů.

BAMAPE

GRAK

GRAK DS

Grak PD

Interní projekty ZČU

PRVA 2022

Program na podporu rozvoje vzdělávacích aktivit je určen pro akademické pracovníky Západočeské univerzity a v souladu s Plánem realizace strategického záměru je dán vyhlášením soutěže.

Cílem je hospodárné, účelné a efektivní využití uvedené části příspěvku.

Navrhovatel projektu musí být seznámen s pokynem prorektora č. 7P/2021.

Více informací o programu PRVA 2022 naleznete zde.