SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ) je soutěž samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrální kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.
Soutěž se vyhlašuje každý rok na jaře. Informace ke SVOČ 2021 naleznete začátkem roku na této stránce. Podrobné informace Vám poskytne prof. Mergl.