Konference

Workshop k hlavním směrům změny revize RVP ZV 

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni připravuje společně s Národním pedagogickým institutem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Workshop k hlavním směrům změny revize RVP ZV. Akce proběhne 9. 12. 2021 od 14,00 vzhledem k epidemickým okolnostem online.

Workshop bude věnován uzlovým bodům a ověřování a zváni jsou učitelé, ředitelé, odborná veřejnost a zejména studenti. Program sestává z těchto základních bodů:

  • Úvodní přednáška na diskutované téma
  • Workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik navržených řešení v jednotlivých pracovních skupinách
  • Představení výsledků pracovních skupin a panelová diskuze

Pokud se nebudete moci např. z časových důvodů workshopu zúčastnit, můžete se na něj podívat později. Jeho záznam bude umístěn zde.

Více informací i detaily ke způsobu přihlášení očekávejte již brzo!

Ač Vás nebudeme moci osobně přivítat na půdě Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, jak bylo původně plánováno, těšíme se velmi na Vaši účast.

 

Za organizační tým

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Děkan FPE ZČU v Plzni