Předseda

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Složení

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (UK Praha, MFF)
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (UK Praha, PEF)
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. (ZČU, FPE)
doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. (ZČU, FPE)
doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (ZČU, FPE)
prof. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D. (UK Praha, PŘF)
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (ZČU, FPE)
prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. (ZČU, FPE)
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. (UO Ostrava, PŘF)
doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. (ZČU, FPE)
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (ZČU, FPE)
doc. Jiří Kohout, Ph.D. (ZČU, FPE)
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (UK Praha, PŘF)
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (UK Plzeň, LF)

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (UHK, PŘF)
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (ZČU, FAV)
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. (ZČU, FPE)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (ZČU, FPE)
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. (ZČU, FPE)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. (UK Plzeň, LF)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (ZČU, FPE)
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (UK Plzeň, LF)
prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. (ZČU, FPE)
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (UK Praha, PEF)

 

Zápisy ze zasedání VR