Vedení Fakulty pedagogické

Anonymous

doc. RNDr.
Pavel Mentlík, Ph.D.

děkan
Úřední hodiny: pondělí 10:30 - 11:30

+420 377 636 588

Anonymous

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost

+420 377 636 370

Anonymous

Mgr.
Jan Krotký, Ph.D.

proděkan pro vzdělávání

+420 377 636 503

Anonymous

doc. PhDr.
Lucie Rohlíková, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj, strategii a projektovou činnost

+420 377 636 462

Anonymous

Dr. phil.
Michaela Voltrová

proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání

+420 377 636 155

Anonymous

Ing.
Pavel Mičke

tajemník

+420 377 636 003

Anonymous

Bc.
Veronika Forstová

sekretářka děkana

+420 377 636 001

Anonymous

Jitka Lavičková

sekretářka proděkanů

+420 377 636 005