U nás si vyberete

Vítejte na Univerzitě třetího věku Západočeské univerzity v Plzni. Každoročně pro vás připravujeme nové studijní příležitosti v podobě různých typů kurzů. Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vyberete ty, které vás zaujmou a umožní vám získat nové poznatky z vybraných oborů.

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory.
Přihlásit se může každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v plném invalidním důchodu. Ti se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici.

Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího vzdělání. Na přednáškách se tedy schází posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti. Na výuce se podílejí akademičtí pracovníci Západočeské univerzity i odborníci z praxe.

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy. Nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.

Podmínkou pro přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren a pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.

Časové rozložení výuky

 • Studium U3V je tříleté (šestisemestrové) s možností pokračování bez omezení.
 • Studijní předměty jsou dvousemestrové a studijní obory jsou čtyřsemestrové.
 • Prezenční studium je soustředěné do bloků (90 minut), výuka v kurzech je realizována jednou za 14 dní.
 • Zimní semestr (září – leden) 12 až 16 vyučovacích hodin
 • Letní semestr (leden – květen) 12 až 16 vyučovacích hodin
 • Do studijního plánu je zařazována praktická výuka, exkurze nebo přednášky v terénu. V takovém případě se počet hodin navyšuje.

Naše nabídka

Studentům

 • ucelené studijní obory
 • volitelné kurzy
 • rozšiřující přednášky a aktivity

Městům a obcím

 • Obecné přednášky z kapitol:
  • dějin umění,
  • filozofie,
  • geografie,
  • dějin věd a techniky,
  • literatury,
  • historie,
  • a jiná vybraná témata.
 • Speciálně připravené přednášky (nejen) z oblasti:
  • regionální historie a archeologie,
  • přírodních věd (biologie, botanika, zoologie, mykologie, geografie aj.),
  • výtvarného umění a kultury.

Přednášky se vztahují k danému regionu. Přednášejícími jsou odborníci ze Západočeské univerzity a z praxe.