úspěchy_banner

NAŠE ÚSPĚCHY

Máme se čím chlubit! Ať se již jedná o studentskou sportovní či hudební reprezentaci fakulty, umístění na předních příčkách v soutěži SVOČ nebo výzkumnou a publikační činnost našich pedagogů, slavíme úspěchy. Nahlédněte do naší síně slávy!

Rádi Vám představujeme vybrané úspěchy našich kolegů nejen v oblasti pedagogické a vědecké. Všem srdečně gratulujeme!

Cena děkana FPE za mimořádný počin ve výuce (2021)

Na Cenu děkana FPE za mimořádný počin ve výuce mohou na rozdíl od ceny za výzkum nominovat své vyučující pouze studenti. O to cennější odměnou za práci však tato nominace pro akademiky je. Letos byly nominovány čtyři kolegyně z uměleckých kateder, z katedry německého jazyka a centra biologie, geověd a envigogiky. Vítězkou se stala rakouská členka katedry německého jazyka Ioana-Cristina Capatu, nominovná za vedení divadelního kurzu v německém jazyce, v rámci kterého byla i v době online výuky sepsána, nazkoušena a později i uvedena originální divadelní hra v německém jazyce.

Cena děkana FPE za mimořádný počin ve výzkumu (2021)

Nominace na Cenu děkana FPE za mimořádný počin ve výzkumu, které podávají akademičtí pracovníci fakulty, byly i letos oborově rozmanité. Ve vítězství je proměnili Gabriela Klečková a Justin Quinn z katedry anglického jazyka za editorství monografie Anglofonní literatura v přípravě učitelů druhého cizího jazyka (nakladatelství Routledge). Jak stojí v nominaci, kniha „představuje nové způsoby využití literatury a obecněji kultury v programech připravující budoucí učitele anglického jazyka. Nové pojetí literatury v takovýchto programech vychází z transnacionálního přístupu s cílem podpořit interkulturní kompetenci, respektive interkulturní povědomí budoucích učitelů jazyků“.

Cena Viléma Baura (2020)

Laureátkou Ceny Viléma Baura za dlouhodobé působení a přínos v oblasti výuky chemie se stala odborná asistentka Katedry chemie FPE ZČU Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. Cenu uděluje Česká společnost chemická, bližší informace jsou uvedeny zde.

Cena České akademie vizuálního umění (2020)

Prestižní Cenu České akademie vizuálního umění (ČAVU) za rok 2020 získal profesor z Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU Kurt Gebauer. Sochař prof. Gebauer byl v rámci této ceny vyhlášen na základě jeho dlouhodobých úspěchů (v roce 2020 např. mnoho měsíců trvající výstava v Národní galerii) umělcem roku, ocenění převzal na slavnostním ceremoniálu v Národním technickém muzeu. Bližší informace k cenám ČAVU jsou uvedeny na zde.

Cena děkana za mimořádný počin ve výzkumu (za rok 2020)

Od roku 2021 vyhlašuje děkan naší fakulty Cenu za mimořádný počin ve výzkumu. Akademičtí pracovníci fakulty nominovali v prvním ročníku osm výzkumných počinůVýstupy hodnotila pětičlenná komise, složená z docentů a profesorů výlučně mimo Západočeskou univerzituCenu děkana za mimořádný počin ve výzkumu za rok 2020 získala Mgr. Markéta Kuberská, Ph.D. z Centra biologie, geověd a envigogiky za to, že „ve velmi turbulentní době koronakrize dokázala řídit širší autorský tým, složený z pracovníků fakulty a libereckého science centra iQLandia“. Výstupem byl článek v časopise pro vědy o vzdělávání a výchově „Pedagogika“, zabývající se dynamickými místy kurikula a možnostmi jejich využití jako spojovacího článku mezi formálním a neformálním vzděláváním.

Cena děkana za mimořádný počin ve výuce (za rok 2020)

Od roku 2021 vyhlašuje děkan naší fakulty Cenu za mimořádný počin ve výuce. Nominovat mimořádný počin ve výuce mohou pouze studenti. Sešlo se devět nominací. Nejlepší počin ve výuce vybírala pětičlenná komise, kde byli tři zástupci studentů, ředitel jedné z fakultních základních škol a zástupce pobočky České školní inspekce v Plzni, se kterou fakulta úzce spolupracuje.

Komise zvolila dvě první místa. Oceněn byl doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.z katedry výtvarné výchovy a kultury, kterého studenti nominovali za „nadprůměrné úsilí v rámci on-line výuky, profesionální přístup a hodiny práce, které vnášel do svých přednášek“. Cenu obdržel také RNDr. Václav Stacke, Ph.D. z Centra biologie, geověd a envigogiky, a to za jedinečnou týdenní exkurzi, která navzdory nelehké době směřovala na Jaderské moře a odehrávala se na jachtě. 

JANA VEJVODOVÁ – CENA MŠMT ZA VYNIKAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA VYSOKÉ ŠKOLE

Jana Vejvodová získala v roce 2021 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Tento ročník byl zaměřen na zvládnutí výzev spojených s distanční výukou. Janu Vejvodovou z naší fakulty a pět dalších kandidátů vybral ministr Robert Plaga na doporučení komise pro udělení ceny ze 45 zaslaných návrhů.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., je didaktičkou na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU. V posledních dvaceti letech se zabývá rovněž metodikou e-learningu, pracuje v týmu oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU.  Jako tutorka vedla již v letech 2006–2008 tři běhy sedmiměsíčního evropského on-line kurzu NET-Trainers, ve kterém proškolila vysokoškolské učitele z deseti českých univerzit a vysokých škol v metodice on-line vzdělávání. Je autorkou i tutorkou mnoha on-line kurzů, čtyři z nich získaly cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information Systems CZ). 

Jako oborová didaktička a odbornice na distanční a on-line vzdělávání zprostředkovává studentům nejnovější trendy ve výuce českého jazyka a ve svých disciplínách s rozvahou propojuje moderní didaktické přístupy s účelným využitím informačních a komunikačních technologií.

V náročném letním semestru 2019/2020 připravovala nejen synchronní a asynchronní prakticky orientovanou on-line výuku studentů ve svých disciplínách, ale také intenzivně pracovala s kolegy z oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU na vytvoření podpůrných metodických materiálů pro zajištění nouzové distanční výuky. Tyto materiály byly určeny učitelům vysokých, středních i základních škol.  Jana Vejvodová v tomto akademickém roce také vedla vzdělávací on-line kurzy a webináře pro vysokoškolské učitele, v nichž sdílela příklady dobré praxe.

Marie Čechová – Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové, jež je významným oceněním určeným ženám ve vědě, získala v roce 2019 prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., profesorka Katedry českého jazyka a literatury na Fakultě pedagogické ZČU. Komise ji vybrala z 13 nominovaných na základě jejího celoživotního přínosu v oblasti jazykovědy. Prof. Čechová se zabývá výzkumem současného českého jazyka, přičemž se zaměřuje zejména na stav znalostí a komunikačních dovedností mládeže a přípravu koncepce vyučování češtiny pro různé stupně škol. Významný je její přínos rovněž v rozvoji oboru čeština pro cizince v České republice.

Academics

Vlasta Klausová awarded the Josef Jungmann Medal

Manager of the Russian Centre at the University of West Bohemia, Vlasta Klausová, was given this   prestigious award in January 2018. The National Committee of the Czech Association of Russian Studies presented her with the Josef Jungmann Medal on the occasion of her life anniversary. Vlasta Klausová is one of the best known Russian studies experts. Along with the Russian Centre, she also chairs the Department of Slavic Languages at UWB, is the Deputy Chair of the Czech-Russian Society, and the Managing Director of the Czech Association of Russian Studies.

Karel Šimka – Lawyer of the Year 2017

Karel Šimka, judge at  the Supreme Administrative Court and lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia, became Lawyer of the Year in the category of administrative law, which has been his teaching specialization at UWB. The competition organized by the Czech Bar Association and EPRAVO.CZ Publishing House had  been held for the 13th time. The gala evening, during which the award along with a glass sculpture of St. Yves, the patron saint of judges, were presented, took place on 26 January 2018.

Ján Minár - Honorary Fellow of the Munich University of Applied Sciences

Ján Minár from the NTC research centre received the prestigious Honorary Fellow award at the Munich University of Applied Sciences (MUAS) in October 2018.  He became the first awardee in the Research Fellowship Programme, which aims to increase  scientific and academic cooperation between  Munich University and its foreign partners. The award is of great importance in terms of the development of Czech-Bavarian academic cooperation, and it fulfils the strategic objectives of the University of West Bohemia  in the area of international cooperation.

Zdeněk Vostracký – Werner von Siemens Award

Zdeněk Vostracký, Rector Emeritus of the University of West Bohemia (1998-2004), received the Werner von Siemens Award for promoting comprehensive engineering education. The 20th jubilee  awards ceremony was held in the historical building of the Bethlehem Chapel in Prague on 22 February 2018. For more than fifty years, Zdeněk Vostracký has been sharing knowledge and professional experience as Chairman of the Board of Directors in Škoda Plzeň with his students. According to the jury, his main contribution to pedagogical activities has been a focus on project-based learning and students’ participation in real-life projects.

Věra Höppnerová nominated for the Milada Paulová Award

Věra Höppnerová, a professor at the Faculty of Education, University of West Bohemia, German studies scholar, author of dozens of German language textbooks and more than two hundred articles, earned a nomination for the Milada Paulová Award in 2018. The competition initiated by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in cooperation with the National Contact Centre Gender & Science, Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, took place for the 10th time in 2018. The purpose of the Award is to appreciate the achievements of prominent Czech women researchers and inspire women researchers and students as they launch their own research careers.  Věra Höppnerová was one of nine women nominated and although she did  not win  the Award, the nomination itself is a success.